Az Európai Parlament Regionális Fejlesztési Bizottságának (REGI) mai ülésén a képviselők nagy többséggel fogadták el a romák integrációjának európai uniós stratégiájához megfogalmazott bizottsági véleményt. A romastratégia a magyar elnökség egyik prioritása, ezért a REGI magyar néppárti tagja, Surján László is aktívan részt vett a vélemény kidolgozásában.

Surján László európai parlamenti képviselő javaslatára a bizottság az egész társadalmat érintő szegénység elleni küzdelem kötelezettségére hívja fel a figyelmet. Az együttélés romák illetve a többségi társadalom közösségei között gyakran érzékeny kérdéseket vet fel és ezeknek Európában nagyon erős regionális dimenziója is van. A leginkább érintett kistérségekben munkanélküliségtől, infrastruktúra-hiánytól, valamint leszakadástól szenvednek romák és nem romák egyaránt. A gazdasági problémák pedig felerősítik a társadalmi feszültségeket, így a romák kirekesztése a többségi közösségből gyakran a szegénység keserűségéből fakad. „Az Uniónak és a tagállamoknak tudniuk kell, hogy a roma közösségek segítése, társadalmi integrációja nem történhet a társadalom többi rétegének bekapcsolása nélkül. A munkaerőpiacra lépésnek például mindenki számára világos előnyökkel kell járnia, csak így lehet a feketepiac és a kiszolgáltatottság ellen küzdeni. Mindazonáltal az egymás megértését, a toleranciát szolgáló programok szervezése kulcsfontosságú” – emelte ki a néppárti képviselő.

Surján László kereszténydemokrata politikus kifejtette: „Az ügyintézés bonyolultsága, a pályázatok megírásához szükséges szakértelem hiánya egyértelműen akadályozza ezeket a kistérségeket abban, hogy hozzájuthassanak az európai forrásokhoz. Tény és való, hogy Brüsszel biztos akar lenni abban, hogy a pénzek nem folynak el meghatározhatatlan csatornákon, az uniós rendszer tehát az átláthatóságot, a források hatékony és célszerű felhasználását kívánja szolgálni”. A Regionális Fejlesztési Bizottság kiáll amellett, hogy azokra a leginkább érintett kistérségekre, ahol a társadalmi kirekesztéssel, szegénységgel sújtott roma közösségek többsége is él, külön erőfeszítéseket kell összpontosítani, s itt lényegesen egyszerűsíteni kell a hivatalos ügyintézésre és a végrehajtásra vonatkozó szabályokat. „Óriási lehetőség van abban, hogy az Európai Romastratégia parlamenti jelentéstevője a roma származású Járóka Lívia, fideszes képviselő. Így Brüsszel végre hiteles iránymutatás mellett, valóban társadalmi integrációt szolgáló és felzárkózást segítő intézkedéseket tud majd hozni” – hangsúlyozta a néppárti képviselő.