A horvát kormány kezdeményezése jól mutatja, hogy a KDNP közelmúltban a Kereskedelmi törvény módosítására benyújtott törvényjavaslata illeszkedik azokba az európai törekvésekbe, hogy a vasárnapi munkát a társadalmilag feltétlenül szükséges mértékűre szorítsuk vissza. Álláspontunk szerint az éjjel-nappali szolgáltatások jelenlegi ütemű terjedése, avagy az, hogy minden szolgáltatás a hét 7 napján, a nap 24 órájában elérhető, társadalmilag nem fenntartható. Az éjjel-nappali társadalom szükségszerűen vonja magával a munkavállalók egyre hosszabb heti munkaidejét, és a hagyományostól eltérő munkaidő beosztását. Meggyőződésünk, hogy ha a nagy áruházláncok haszonmaximalizálási szándéka az európai társadalmak olyan szociális vívmányával ütközik, mint a szabad vasárnap, akkor a modern államnak kötelessége felvállalni a munkavállalók multinacionális cégekkel szembeni védelmét. A magyar munkavállalók az európai átlaghoz képest is nagyon leterheltek. A 27 tagú Európai Unióban az évi munkaórák számában csak az észtek és a lettek előznek meg minket. Amikor a boltok vasárnapi nyitva tartásáról vitázunk nem szabad elfelejtkeznünk arról, hogy Magyarországon a kereskedelemben közel százezer édesanya dolgozik rendszeresen vasárnaponként. A vasárnap hagyományosan a családoké, a barátoké, a pihenésé és a kikapcsolódásé. A gyermekek megfelelő szellemi és erkölcsi fejlődéséhez nélkülözhetetlen a családi közösség, a család együttléte. Mivel a vasárnap egyúttal az iskolákban is tanítási szünnap, a gyermekekkel való hosszabb és tartalmasabb együttlétre Európában vasárnap van lehetőség. Mindezek fényében bízunk abban, hogy a Kereszténydemokrata Néppárt által a fenti célok elérése érdekében elkészített törvényjavaslatok ősszel megszerezik majd a parlamentben az országgyűlési képviselők többségének támogatását – zárul a közlemény.