Idén is megrendezték Budapesten a magyarországi erdélyiek gyülekezetének otthont adó Reménység Szigetén a Németh Géza Emlékkonferenciát, amelynek témája a Keresztyén és nemzeti összetartozás volt, s amelyen mások mellett előadást tartott Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke, György István, főpolgármester-helyettes és Németh Zsolt külügyi államtitkár, az erdélyi magyar politikai menekültek felkarolásáról nevezetessé vált és 1995-ben elhunyt Németh Géza református lelkész fia.

Előadásának elején az EP alelnöke a május 29-én elhunyt Mádl Ferenc köztársasági elnökre emlékezett, akiről elmondta, hogy a volt államfő értékrendje teljes mértékben illeszkedett a határon túliak szolgálatába szegődött Németh Géza nézeteihez.

Tőkés László beszélt az európai egyházaknak a kommunizmus lebontásában vállalt szerepéről is. Mint mondta, Erdélyben az ellen a kommunizmus ellen kellett felvenni a küzdelmet, amely „közösségeink, a nemzet, a települések szétrombolására szövetkezett”. Tőkés László ezután azzal folytatta, hogy a kommunizmus megsemmisítette a társadalom rekrutációs bázisát Erdélyben és Magyarországon egyaránt. „Ennek a következményeit nyögjük mind a mai napig, és ebből a romos helyzetből kell az új nemzeti kormánynak valamit kihozni” – hangoztatta.

Tőkés László az 1989 utáni esztendőkre is emlékeztette hallgatóságát. Mint fogalmazott, elég hamar lelohadt a Kárpát-medencei ökumenikus lelkesedés. „Ma már csak mutatóban, néha illemből találkoznak erdélyi egyházi vezetőink, míg korábban évente négyszer, ötször is megtették ezt, ha kellett. Miközben pedig mi kemény küzdelmet folytattunk egyházi ingatlanainkért, iskoláinkért, utóbb az RMDSZ kisajátította magának ezeket az ügyeket, és az a szellem uralkodott el Erdélyben, hogy pártunknak és kormányunknak köszönhető minden”.

A volt püspök szólt arról is, hogy Erdélyben nagymértékben visszaesett egyházaink tevékenysége a nemzetszolgálat terén, majd kitért a Magyar Református Világszövetség 1991-ben történt megszervezésére, és arra, hogy ő maga is kezdeményezője volt a Magyar Református Egyházak Egyetemes Zsinatának. „Most viszont azok, akik a Generális Konvent és az egyesült református egyház mundérjában feszítenek, azok ellopták ezt a múltat, erről hallgatnak. Ma már olyan újfajta egyházat hoztak létre, amely van is meg nincs is, mert nemzetközi jogi szempontból nem létezik a Magyar Református Egyház. Szép dolog, ha kinevezünk valamit Magyar Református Egyháznak, de közben a hivatalos magyarországi egyház megszüntette a Magyar Református Világszövetséget és az Egyetemes Zsinatot, és most egy vezetőség nélküli, a kollektív vezetés megfoghatatlanságában rejtőző irányítás van” – kifogásolta a volt püspök.

Mint mondta, ez az egyházpolitikai kitérő szükséges volt annak láttatásához, hogy egyházaink miként veszik ki részüket a nemzetközi együttműködés rendszerét kialakító munkálatokból, illetve a nemzetegyesítésből. Ugyanakkor Tőkés László szerint itt az ideje, hogy a magyarság próbálkozzon Európa lelki dimenziójának megrajzolásával, amihez a kontinens keleti országai kiváló értéktöbbletet adhatnak hozzá a magyar kereszténységgel együtt.