Az új főigazgatótól a szakminiszter elvárja, hogy az uniós követelményeknek megfelelően biztosítsa a KKK színvonalas működését. Érdemben járuljon hozzá a közlekedésfejlesztés széttagolt háttérintézményi rendszeréből, a lassú és bürokratikus folyamatokból fakadó problémák mielőbbi megoldásához. A minisztériummal szorosan együttműködve segítse a gyorsabb és olcsóbb ágazati feladatellátás feltételeinek és garanciáinak megteremtését.

A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ előtt álló legfontosabb feladat a megtett úttal arányos, elektronikus útdíjszedés szakmai, stratégiai előkészítésének felgyorsítása és a rendszer bevezetésének háttértámogatása. Az intézménnyel szembeni határozott elvárás a fejlesztési, felújítási források hatékony, összehangolt felhasználásának lehetővé tétele a Nemzeti Út-, Vasút- és Hídfelújítási Program keretében.