A több száz érdeklődőt Hodossy Péter, A Magyar Megmaradásért Mozgalom tiszteletbeli elnöke köszöntette és röviden bemutatta a 2011. március 11-én alakult mozgalmat. Beszédében hangsúlyozta, hogy a felvidéki magyar fiatalok által életre keltett társulás egyik fő célja, hogy segítse a magyar identitás megőrzését és annak ápolását a szülőföldön. Fontosnak tartotta elmondani, hogy mozgalmuk eddigi legnagyobb munkája a nyári székely árvák táboroztatása volt a Csallóközben, amelyet sikeresen megoldottak támogatóik révén.

Rékasi Károly önálló estjének díszvendége, a közismert és nagyra becsült Koltay Gábor magyar filmrendező volt, aki szintén ünnepi gondolatait osztotta meg a jelenlevőkkel. Kiemelte, Wass Albert munkásságát és nemzetéhez, valamint szülőföldjéhez való görcsös ragaszkodását és szeretetét. Biztatta a jelenlevőket, hogy merítsenek erőt az erdélyi író életéből, hiszen a magyarság sorsa mindannyiunk kezében van. Fontosnak tartotta elmondani azt is, hogy tenni kell a magyarság felgyorsuló fogyása ellen úgy az anyaországban, mint a Trianonban elcsatolt területeken élő magyar közösségeknél is.

Rékasi Károly önálló műsora Wass Albertnek állított emléket, felidézve az erdélyi író leveleit, beszédeit, életének legfontosabb pillanatait. Az audiovizuális technika segítségével még inkább nagyobb művészi hatást tudott elérni a magyar színész. Az Amerikába emigrált Wass Albert életének utolsó fejezetei is a magyar identitás megmaradásának jegyében zajlott és rendületlenül azon munkálkodott, hogy a kinti magyarok is átérezzék a nemzeti tragédia és a jövő építésének fontosságát.

Az előadás végén a hallgatóság felállva vastapssal jutalmazta Rékasi Károly estjét. A Magyar Megmaradásért Mozgalom minden bizonnyal nem utoljára szervezett ilyen magas színvonalú nemzeti estet a Csallóköz szívében.

(Forrás: www.pazmaneum.com)