Nagy múltú Orvostörténeti Gyűjteménynek, Professzori Klubnak és a jövő orvoskonferenciáinak is otthont ad az a Tudományos Konferencia Központ, melyet a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrumában adtak át ünnepélyes keretek között 2010. június 9-én.

A színvonalasan felújított műemléképületben az érdeklődők egyedülálló orvostörténeti időutazáson vehetnek részt. A gyűjtemény bemutatja például az iskolateremtő debreceni orvosprofesszorok munkáját személyes tárgyaikon, fennmaradt dokumentumokon keresztül. A tárlaton olyan eredeti iratok is megtekinthetők, mint például Sántha Kálmán professzor Kossuth-díja és posztumusz Széchenyi-díja, valamint Szent-Györgyi Albert Nobel-díjas tudós levele Lissák Kálmán professzorhoz.

A kiállításon főszerephez jut még az Orvostudományi Kar 1918-1950 közötti története is, a látogatók megnézhetik többek között a tervrajzokat, a rektori és hallgatói tógákat, a Centrum díjait, a professzorokról készült érméket és a Debrecen-díj a Molekuláris Orvostudományért érmét is. Emellett különleges élményt nyújt az 1930-as évekbeli, korhűen berendezett professzori dolgozószoba, ahol az Orvostudományi Kar neves professzorainak bútorai is megtekinthetők.

A tárlat elkalauzolja a látogatót a debreceni gyógyszergyártás múlt század elejéig visszanyúló történetébe is, bemutatva azt az utat, melyet elődeink jártak be a manufakturális gyógyszer-előállítástól a legkorszerűbb nagyüzemi gyártásig. Korabeli könyvek, fényképek, eszközök felvonultatásával a kiállítás betekintést ad a gyógyszer – és gyógyszeralapanyag-gyártás szerteágazó világába.

A gyógyszerésztörténeti kiállítás megvalósításában mind a Teva Magyarország Zrt. mind pedig a Teva Gyógyszergyár Zrt. szakmai, tárgyi, valamint anyagi segítséget nyújtott.

A gyűjtemény egy műszertárlattal is büszkélkedik: egzotikus országokból származó népi gyógyászat kellékei mellett többek között I. világháborús katonaorvosi eszközök, egy 1936-ból származó EKG-készülék, továbbá inhalátorok, lélegeztető gépek, légzésfunkciós készülékek, altatómaszkok is megtekinthetők. Az orvosi eszközkiállítás egy korabeli belgyógyász orvosi magánrendelő, valamint egy fogorvosi rendelő berendezéseinek is helyet biztosít, de egy a 60-as évekből származó Kay-Cross-típusú PEMCO szívmotor, a szívsebészet kézi műszerei, eredeti laparoszkópiás műszerek is bemutatásra kerülnek.

„Centrumunk nemcsak a gyógyítást, oktatást, kutatást tartja fontosnak, hanem a múlt emlékeinek ápolását is. Dr. Fésüs László rektor, a DE OEC akkori elnöke kezdeményezésére 2006-ban indult el a »Méltó emlék a múltnak, hagyomány a jövőnek« program, melynek jegyében létrehoztuk a debreceni kötődésű, neves orvosprofesszorok emlékparkját, ahol e hónapban kerül elhelyezésre a kilencedik szobor. Professzoraink életrajzát bemutató sorozatunknak pedig már a 25. kötete jeleik meg idén. A múlt értékeinek, hagyományainak és tárgyi emlékeinek méltó helyet biztosít a hosszú és kitartó munka eredményeként létrejött, ma megnyílt Orvostörténeti Gyűjtemény” – hangsúlyozta Dr. Paragh György centrumelnök az átadási ünnepségen.

„A kutatóegyetemi rangot elnyert intézményünkben megerősödött az igény az informális eszmecserékre, a gondolatok kötetlen formában történő megvitatására is. Ezt szolgálja a legújabb kezdeményezés az innovatív tervező-megvalósító folyamatban, a Professzori Klub megalapítása, mely az egyetem kiváló tudósainak nyújt lehetőséget együttműködésre. A nívós környezet méltó helyszínt biztosít ehhez” – mondta Dr. Fésüs László akadémikus, a Debreceni Egyetem rektora.

* * *

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrumában létrehozott Tudományos Konferencia Központ és Orvostörténeti Gyűjtőhely egy felújított műemléképületben kapott helyet. Az 1936-ban épült villa Kenézy Gyula szülész-nőgyógyász professzornak, a Magyar Királyi Tudományegyetem Orvosi Kara megszervezőjének volt egykori lakóhelye, és az elmúlt 84 év alatt számos intézménynek adott otthont: 1947-ben falai között kezdte meg működését az Orvostudományi Kar könyvtára 1951 és 1956 között itt működött az egyetemi rádió, 1970-ben néhány hónapig pedig a Bölcsőde és Óvoda működött benne. 1981-ben az egész épületet a könyvtár céljaira bocsátotta az Egyetem. 2005-ben az Élettudományi Központ és a Nemzeti Könyvtár új épületének átadásakor a megüresedő Kenézy Könyvtár épületében a Centrum Tanács döntése alapján alakult meg a Konferencia Központ és az Orvostörténeti Gyűjtemény.

* * *

A Debreceni Egyetem megszakítás nélküli, 472 éves múlttal ma az ország legrégebben, folyamatosan ugyanabban a városban működő felsőoktatási intézménye. 32 ezer hallgatójával és 1600 oktatójával az ország egyik legnagyobb egyeteme, amely 15 karával és 25 doktori iskolájával a legszélesebb képzési és kutatási kínálatot nyújtja. Az egyetemen csaknem 3000 külföldi diák tanul, közülük 2000 az angol nyelven is folyó szakokon.

Az oktatómunka, és különösen a kutatómunka minőségét jelzi, hogy az oktatók közel kétharmada tudományos fokozattal rendelkezik, köztük 26 professzor a Magyar Tudományos Akadémia rendes, vagy levelező tagja.

Ez a kiemelkedő szellemi központ, hatalmas oktatási és K+F kapacitás egyre jelentősebb hatással van a régió gazdasági és társadalmi fejlődésére, kulturális felemelkedésére, egyre nagyobb figyelmet fordít a tudásalapú gazdaság és társadalom igényeinek minél hatékonyabb kiszolgálására, a regionális tudásközpont szerepkör betöltésére.