A fiatalok több mint fele, az idősek közel negyede támogatja az azonos neműek házasságát

A CNN/Opinion Research Corporation ez év áprilisában, több mint 2000 fő megkérdezésével készült közvélemény-kutatása szerint az amerikai állampolgárok 54 százaléka ellenzi, 44 százaléka támogatja az azonos neműek házasságát. A megkérdezettek körében azonban jelentős eltérés mutatható ki a korcsoportok között. A fiatalok, vagyis a 18 és 34 év közöttiek körében a legnagyobb a támogatók aránya. Esetükben a megkérdezettek 58 százaléka vélte úgy, hogy legalizálni kell a melegházasságot. Az idősebb korosztályba tartozók ennél jóval kisebb arányban támogatják az azonos neműek állam által elismert házasságát. A 35-49 év közötti korosztályba tartozók 42, az 50 és 64 év közöttiek 41 százaléka vélekedik így. Legalacsonyabb az egyetértők aránya a 65 év fölöttiek körében. Esetükben a válaszadóknak csak 24 százaléka támogatná két férfi, vagy két nő egybekelését. Az ellenzők jelentős része, mintegy hatvan százaléka a legális házasságkötést nem, de az együttélést elfogadható opciónak tartja.

A válaszadók közel fele mondta, hogy családtagjai, barátai között vannak melegek. Ez az arány 8 százalékos növekedést jelent az 1998-as, és 17 százalékos emelkedést az 1992-es hasonló megkérdezéshez képest. A 2009-es kutatás során a legfiatalabb korosztályba tartozók 58, a legidősebb korcsoport képviselőinek mintegy 30 százaléka mondta, hogy van meleg rokona vagy barátja. A felmérés szerint egyértelműen nagyobb azok körében az azonos neműek házasságát támogatók aránya, akiknek ismeretségi körében vannak leszbikus vagy meleg párok, mint azok esetében, akiknek nincsenek.

A magyarok többsége kitartóan ellenzi a homoszexuálisok házasságkötését

A magyar állampolgárok véleményét az elmúlt években több alkalommal kérdezték meg a kutatók az azonos neműek házasságával kapcsolatban. A válaszok alapján úgy tűnik, hogy bár nő a kérdés támogatottsága, a jelentős többség továbbra is ellenzi a homoszexuális házasságkötését.

Egy 2003-as Eurobarometer kutatás szerint az akkori megkérdezetteknek alig ötöde tartotta elfogadhatónak az azonos neműek házasságkötését. 2005-re ezek aránya alig néhány százalékot emelkedett. A Medián felmérése szerint a megkérdezettek 23 százaléka támogatta, míg a társadalom közel háromnegyede ellenezte a melegek házasságkötését. 2007-re, miután Szetey Gábor akkori államtitkár a nyilvánosság előtt is felvállalta másságát, a támogatók aránya 30 százalékra emelkedett, míg az ellenzőké 65 százalékra csökkent.

A 2007-es felmérés rávilágított arra is, hogy bár a megkérdezettek több mint fele szerint a másság magánügy, de a társadalom egy jelentős része szerint az államnak bele kellene avatkoznia a melegek életébe. A megkérdezettek 34 százaléka értett egyet ugyanis azzal az állítással, hogy az államnak jogi eszközökkel kell korlátozni, szabályozni a melegek és leszbikusok életét.

(Forrás: ELTE TáTK hírlevél)