A jobbszéltől a balszélig – új választásokat követeltek.