Egy dán pszichológus szerint a #MeToo mozgalom a nemek közti, örök harc egyik kellékévé vált.
 

Fotó: ShutterStock.com, illusztráció


Fotó: ShutterStock.com, illusztráció

Finn Korsaa pszichológus egy publicisztikai írásban a #MeToo mozgalmat a náci Gestapóhoz hasonlította, hiszen szerinte mindkettő hasonló módon kényszerít ki egy ideológiát.

„A nagyvállalatok vezetői közt ülő nők aránya már régóta kedvelt téma. De miért nem ragaszkodik senki ahhoz, hogy véget vessünk a pszichológusokon belül a nők felülreprezentáltságának? És miért nem hallunk a férfi ápolók számának növekedését célzó követeléseket?” – írta Korsaa a Berlingske című napilapban. A pszichológus szerint ugyanis az említett törekvések messzebbre vezetnek, mint a nemek helyzetének kiegyenlítése a munkaerőpiacon és a kormányzati szférában.

Korsaa azt állítja, a mai férfit gyakran kigúnyolják, és a nők egyre inkább érzik úgy, hogy a férfiak hatalma irrelevánssá válik, amely hitet erősíti a feminista-humanista kormányzati hozzááállás is. Szerinte amikor figyelmen kívül hagyjuk a férfiúi értékeket, az elsősorban két fő tömegmozgalomnak – a nácizmusnak és a kommunizmusnak – köszönhető, azonban mivel mindkettőt legyőzte a demokrácia, ez egyfajta ideológiai reakciót – a „feminista offenzívát” – váltott ki. 

„Ígyhát az egyik végletből a másikba estünk. Míg a náciknak ott volt a Gestapo, a kommunistáknak pedig a KGB, a modern feminizmusnak itt a #MeToo mozgalom és a társadalmi igazságosság harcosai, akik morális kényszerítéssel próbálják biztosítani, hogy a női értékek megőrizhessék monopóliumukat”.

A pszichológus azt állítja, az egyenlőség önmagában is nőies erény, ezzel szemben a férfias értékek a védelmezésről, a küzdelemről, a cselekvésről és egy elfegadható hierarchiáról szólnak. Példaként a Titanic targédiájt hozza fel, amikor férfiak azért áldozták fel magukat, hogy a nők és gyermekek életben maradhassank. A modern fiatalemberek azonban furán érzik magukat, amikor a verseny iránti természetes vágyukat megvetéssel jutalmazza a társadalom. Korsaa szerint egy teljességgel egyenlő, „feminista” társadalomban a fiúk soha nem nőnek fel és lesznek férfiak, ehelyett megragadnak valamiféle bizonytalan és gyermeteg állapotban, amelyből éppen olyan abnormális viselkedés következhet, ami ellen a #MeToo mozgalom harcol.

demokrata.hu