A néppárti politikus felszólalásában emblematikus példaként említette Magyarország volt szocialista miniszterelnökének, Gyurcsány Ferencnek az esetét, aki a mai napig zavartalanul él egy olyan villában, melyet eredeti tulajdonosától, egy zsidó családtól előbb a nácik, majd a kommunisták jogtalanul tulajdonítottak el.

Az Európai Parlament Petíciós Bizottságának tegnapi ülésén jogászprofesszorok tartottak előadást a volt kommunista és szocialista országokban, többek között Bulgáriában, Romániában, Bosznia-Hercegovinában, Koszovóban és Horvátországban elmaradt, illetve hiányos tulajdoni kárpótlás és visszaszolgáltatás problémáiról.

Hankiss Ágnes hozzászólásában kiemelte, hogy az elemzés körét érdemes lett volna kiterjeszteni Magyarországra is, ahol a kommunisták által elkövetett rablások és jogsértések orvoslása a mai napig nem történt meg. A néppárti politikus szerint a kárpótlás és az igazságszolgáltatás elmaradásának következményeit és erkölcsi bélyegét a posztkommunista társadalmak magukon viselik, még akkor is, ha ma már a tulajdon teljes visszaszolgáltatásának nincsenek reális lehetőségei.

A Petíciós Bizottság továbbra is napirenden kívánja tartani a témát. Ennek kezdeti lépéseként a bizottság tagjai egy olyan egységes jogalap megteremtésének a fontosságára hívták fel az Európai Bizottság jelenlévő képviselőjének figyelmét, amely az erőszakos elkobzások áldozatainak kárpótlásához megfelelő jogi eszközt teremthet.