A brüsszeli közlemény szerint az új szabályok elősegítik a migrációs beáramlás rendezett kezelését, hatékony és egységes eljárások létrehozását, valamint a tagállamok közötti méltányos tehermegosztást.

Hirdetés

Az elfogadott paktum szerint a tagállamok azáltal vállalnak szolidaritást a migrációs nyomásnak különösen kitett uniós országokkal, hogy azokból áthelyezik területükre azokat a menedékkérőket, akik jogosan részesülhetnek nemzetközi védelemben.

A migrációs nyomásnak különösen kitett országoknak a többi uniós tagállam pénzügyi hozzájárulásokkal, illetve operatív és technikai támogatással is segít. Az áttelepítésre és a humanitárius befogadásra vonatkozó új keret értelmében a tagállamok önkéntes alapon felajánlják az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) által elismert unión kívüli országokból érkező menekültek befogadását, akik legálisan, szervezetten és biztonságosan utaznának az EU területére.

A migrációs csomagnak a válsághelyzetek kezelésére szolgáló rendelete szolidaritási mechanizmust hoz létre, hogy reagálni lehessen az érkezők számának hirtelen növekedésére. Az új szabályok kiterjednek a migránsok eszközként való felhasználására is, amikor unión kívüli országok vagy ellenséges nem állami szereplők használják fel az embereket az EU destabilizálása céljából.

Korábban írtuk

A jövőben azokat, akik nem felelnek meg az uniós belépés feltételeinek, érkezésük előtt szűrésnek vetik alá. Ez magában foglalja az azonosítást, a biometrikus adatok gyűjtését, valamint az egészségügyi és biztonsági ellenőrzéseket, legfeljebb hét napon keresztül.

A menekültügyi eljárások gyorsabb lefolytatása érdekében az egész EU-ra vonatkozó új, közös eljárás jön létre a nemzetközi védelem megadására és visszavonására. A menedékjog iránti kérelmek uniós határokon történő feldolgozása a jövőben gyorsabb lesz, és rövidebb határidők állnak rendelkezésre a megalapozatlan vagy elfogadhatatlan kérelmek elbírálására.

Az Európai Unió területére szabálytalanul érkezők, beleértve a minden hatévesnél idősebb adatait, köztük ujjlenyomataikat és arcképmásaikat, a megreformált Eurodac-adatbázisban tárolják majd. A hatóságok azt is rögzíthetik, ha valaki biztonsági fenyegetést jelenthet, erőszakos vagy fegyveres cselekményekben vett részt.

A szabályok továbbá valamennyi tagállamra érvényes új normákat vezetnek be a menekült vagy kiegészítő védelmi jogállás elismerésére, valamint a védelemre jogosultaknak biztosított jogokra vonatkozóan. A tagállamoknak az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségétől kapott információk alapján értékelniük kell a származási országban fennálló helyzetet, és a menekültstátuszt rendszeresen felül kell vizsgálniuk. A védelmet kérelmezőknek a kérelmükért felelős vagy a védelmet megadó tagállam területén kell maradniuk. Szabályok vonatkoznak továbbá az őrizet körülményeire és a szabad mozgás feltételeire annak érdekében, hogy eltántorítsák a kérelmezőket az EU-n belüli mozgástól.

A tagállamoknak azonos befogadási feltételeket kell biztosítaniuk a menedékkérők számára, például a lakhatás, az iskoláztatás és az egészségügyi ellátás terén. A nyilvántartásba vett menedékkérők legkésőbb a kérelem benyújtását követő hat hónapon belül munkába állhatnak.

A jogszabályok kihirdetésüket követően érvényesek. A tagállamoknak két évük van arra, hogy a rendelkezéseket nemzeti jogrendjükbe ültessék.