Deutsch Tamás mint európai parlamenti jelentéstevő elismerően szólt az EBB válságkezelő hitelezési tevékenységéről, amelyek a kis- és középvállakozások helyzetbe hozását, és ezáltal a munkahelyteremtés ügyét szolgálta az elmúlt két évben, különösen a gazdasági válságtól sújtott közép-európai régióban. A magyar néppárti képviselő emlékeztetett, hogy az Unióban ma is első számú kihívás az infrastruktutális kettészakítottság, amelynek kövezkeztében a jövőben is fenn kell tartani, és meg kell erősíteni az EBB fejlesztési támogatását az új tagállamok régiójában. Deutsch Tamás a stratégiai kihívásokról szólva felhívta a figyelmet a Bank szerepére az Unió távlati költségvetési célkitűzéseinek megvalósításában a 2014-től kezdődő pénzügyi tervezési időszakban, továbbá a munkahelyteremtést szolgáló EU2020 stratégia eredményességének biztosításában.

A parlamenti vitában Philip Maystadt, az EBB elnöke megerősítette, hogy az Európai Parlamentnek felelős intézményként továbbra is az uniós politikák megvalósításában fog együttműködni a Bank minden hitelezési tevékenységével. Olli Rehn gazdasági ügyekért és monetrási politikáért felelős uniós biztos szintén méltatta a Deutsch-jelentés alapos előkészítését és megállapításait, és felszólalásában felelős gondolkodást kért minden európaitól az eurózónát ért kihívások sikeres leküzdéséhez.

Deustch Tamás köszönetet mondott Győri Enikőnek, a Gazdasági és Pénzügyi Bizottságnak a jelentéshez adott véleményéért. A véleményadó kiemelte, hogy a bank teljesítette az Uniós Gazdaságélénkítési Tervben megfogalmazott vállalásokat, évi 15 Mrd EUR-val megnövelve a kis- és közepes vállalkozások részére kihelyezett forrásokat. Ez nagyon fontos lépés volt, hiszen a jelenlegi gazdasági krízisen csak úgy lehet túllépni, ha munkahelyeket teremtünk. A munkahelyteremtéshez és a gazdasági növekedés beindításához pedig szükség van arra, hogy a forrásokat a legnagyobb munkahelyteremtési képességgel bíró gazdasági szereplőkhöz juttassuk el, vagyis a kis- és közepes vállalkozásokhoz, amelyek az uniós munkavállalók kétharmadát foglalkoztatják. Győri Enikő hozzászólásában javasolta az Unió fejlesztési bankjának, hogy ne csak a nagy kereskedelmi bankokkal kössön partnerszerződést a kis- és közepes vállalkozások finanszírozására, hanem a regionális bankokat, takarékszövetkezeteket is vonja be a partneri körbe, hiszen ezek a pénzügyi intézmények ismerik legjobban a helyi piacokat. Győri Enikő azt is kiemelte, hogy a partneri körben levő pénzintézetek az 50%-os EIB társfinanszírozásból származó nyereség legalább 20%-át legyenek kötelesek átengedni a finanszírozott kis- és közepes vállalkozásoknak, vagyis többet, mint ahogy azt a jelenlegi szerződések előírják.

Deutsch Tamás a vitát összegezve ismét aláhúzta, hogy a munkahelyteremtés az a célkitűzés, amely egyesíti valamennyi uniós politika és közös tevékenység törekvéseit, továbbá köszönetet mondott a Bank és az Európai Parlament képviselőinek a jelentés munkálatai során tanúsított konstruktív és érdemi együttműködéséért.