Bevezető előadásában Őry Csaba több olyan néppárti prioritást és intézkedési területet ismertetett, amelyeknek véleménye szerint az április végén publikálandó bizottsági dokumentumnak is részét kell képeznie. Az Európai Parlament Foglalkoztatási és Szociális Bizottságának néppárti koordinátora felhívta a figyelmet, hogy tagállamoknak le kell bontaniuk a mobilitás útjában álló akadályokat és rendezniük kell az egyre inkább szaporodó atipikus munkavállalással kapcsolatos körülményeket. A néppárti politikus emellett az önfoglalkoztatók helyzetének méltó rendezését is kiemelten kezelné, valamint biztosítaná a fiatalok, az idősek, a fogyatékosok, valamint a nők megfelelő szintű foglalkoztatását.

Őry ismételten hangsúlyozta a kis-és közepes vállalkozások kitüntetett szerepét a jelenlegi foglalkoztatási szint növelésének elősegítésében. A néppárti koordinátor szerint átfogó reformokkal fel kell lépni az uniós szinten tapasztalható strukturális munkanélküliség ellen, a tagállami politikáknak pedig prioritásként kell kezelnie a megfelelő minőségű oktatás és az élethosszig tartó tanulás lehetőségének biztosítását.

A fideszes európai parlamenti képviselő emellett – összhangban a múlt heti rendkívüli plenáris ülésen tett felszólalásával – ismét felhívta a Bizottság figyelmét a kohéziós politika jelentőségére, amely eddig sajnálatos módon még nem a megfelelő hangsúllyal jelenik meg a formálódó új EU 2020 Stratégiában.

Az új uniós foglalkoztatáspolitika kérdéskörében megrendezett konferencián Őry Csaba mellett felszólalt még többek között Andor László uniós biztos és Tóth István György, a Tárki vezérigazgatója is. A felszólalók illusztris köre és a téma aktualitása számos érdeklődőt vonzott, így több EP-képviselő, szakmai és civil szervezet, többet között az európai munkáltatókat tömörítő Businesseurope, valamint az Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC) is képviseltette magát a rendezvényen.