Pelczné Dr. Gáll Ildikó, európai néppárti képviselő a téma kapcsán kiemelte, hogy nagyon jó ötletnek tartja ezt a kezdeményezést, amely az egységes Európa kép megőrzésére, és az európai kulturális örökség megbecsülésére irányul. Ám javaslatában egyúttal arra is kitért a képviselőasszony, hogy nem elég az európai kultúra múltbeli vonatkozásaival foglalkozni, üzenni kell a jövőnek, a fiatal, a már az Európai Unióban született és felnövekvő generációknak is. A kulturális bizottsági tagságot csak néhány hete betöltő politikus emlékeztetett arra is, hogy magát az „Európai Örökség” címet nem elég műemlékekre és helyszínekre kiterjeszteni, de azt szellemi alkotásokra is alkalmazni kell majd várhatóan 2011 januárjától.

Zárásképpen Pelczné azt is kiemelte, hogy mivel a cím odaítélésének és a kiválasztásnak a folyamata még nem teljesen világos, ezért törekedni kell arra, hogy a nemzeti mércék és az esetleges nemzeti előválogatás különbözősége ellenére egy egységes, minden tagállam számára megfelelő európai szintű kritériumrendszer valósuljon meg.

A bizottsági hét második ülésnapján a közszolgálati műsorszolgáltatás jövőjével foglalkozott a digitális korszakban, amit kettős rendszernek nevezünk. A kettős rendszer a közszolgálati és a kereskedelmi műsorszolgáltatók együttes jelenlétével változatos programkínálatot biztosítana. Pelczné Dr. Gáll Ildikó a témával kapcsolatban elismerte, hogy a jelentéstervezet olyan érdekes kérdéseket vizsgál, mint hogy a közszolgálati műsorszolgáltatók hogyan lennének képesek emelni a piaci színvonalat; vagy, hogy hogyan lehetne biztosítani a kereskedelmi műsorszolgáltatók bizonytalan eredetű finanszírozását. E témafelvetés azon túl, hogy mindenképpen időszerű és érdekes, jelentős bizonytalansággal is bír, hiszen a kettős rendszer napjainkra már többszereplőssé vált, amely mind tartalmi és mind minőségi szempontból visszahat a műsorszórásra.

Kiemelte továbbá, hogy az internet szerepe, semmiképpen nem kerülhető meg a jelentésben, hisz nemzeti, de uniós szintű szabályozást is igényel a tartalomszolgáltatás és a szerzői jogvédelem szempontjából is. A képviselő hozzászólása végén arra hívta fel a figyelmet, hogy jogos az a félelem, miszerint a közszolgáltatás internetre kerülése mind amellett, hogy nagy előny, bizonyos hátránnyal is járhat, ha csak a spontán fejlődést engedjük meg. Fontos, hogy a szólásszabadságra európai normákat állapítsanak meg, és a tagállamok legyenek elszámoltathatók – tette hozzá Pelczné Dr. Gáll Ildikó.

* * *

Az európai fellépésről szóló tervezet célkitűzései közé tartozik, hogy az európai polgárokban a történelem és a közös örökség alapján megerősítse az Európai Unióhoz való tartozás érzését, megszilárdítsa a különbözőségek elismerését, és élénkítse a kultúrák közötti párbeszédet. A cím az olyan helyszínek értékének és ismertségének növeléséhez kíván hozzájárulni, amelyek fontos szerepet töltöttek be az Európai Unió történelmében és létrejöttében, valamint javítani kívánja az európai polgárok ismereteit Európa építéséről és közös, de eltérő kulturális örökségükről, különösen az európai integráció folyamatának alapját képező demokratikus értékek és emberi jogok területén.