Az Őry-jelentés alapvetően követi az Európai Bizottság 2010. áprilisi tervezetének megközelítését, így különösen az iránymutatások számának négyre korlátozásával. Őry Csaba, az Európai Parlament Foglalkoztatási és Szociális Bizottságának néppárti koordinátora ugyanakkor számos, az egyértelműséget és a koherenciát célzó új elképzelést is beépített a jelentésbe. A néppárti politikus ennek szellemében összevonta a bizottsági javaslat két, az oktatásra és képzésre vonatkozó iránymutatását, valamint bevezetett egy új, a kohéziós politika szerepének megerősítésére vonatkozó iránymutatást is.

A fideszes EP-képviselő szerint a jelenlegi gazdasági és pénzügyi válságra, valamint az európai társadalmak előtt álló hosszú távú kihívásokra tekintettel a foglalkoztatáspolitika rendkívüli fontossággal bír. Őry Csaba ezért határozott intézkedéseket vár az európai nők és férfiak foglalkoztatási szintjének növelésére. Azonban, mint azt a politikus hangsúlyozta, ezt a célkitűzést csak akkor lehet elérni, ha a tagállamok különös figyelmet fordítanak a mobilitás, valamint a fiatalok, az idősek, a fogyatékkal élők és a nők foglalkoztatásának előmozdítására is. A néppárti koordinátor szerint a tagállamoknak specifikus célokat is ki kellene tűznie, mint például a foglalkoztatott, illetve az oktatásban és képzésben részt vevő 15-24 év közötti nők és férfiak arányának 90%-ra való növelését. Az is alapvető fontosságú, hogy a stratégia végrehajtásának „félidejében”, azaz 2014-ben már konkrét eredményekről tudjanak beszámolni a kormányok ezen specifikus célok kapcsán.

Őry Csaba szerint mindezekmellett nem feledkezhetünk meg az ún. „rugalmas biztonság” elvének megfelelő alkalmazásáról, valamint a minőségi oktatás és az élethosszig tartó tanulás keretrendszerének kialakításáról sem. A tagállamoknak intézkedéseik során figyelembe kell venniük az új foglalkoztatási formák és a szokásostól eltérő foglalkoztatási szerződések növekvő számát, továbbá megfelelő jogalkotási keretet kell kialakítani e területen. Ory jelentésében ismételten hangsúlyozza a kis- és közepes vállalkozásoknak a munkahelyteremtésben betöltött kiemelkedő szerepét. A képviselő arra is felszólítja a tagállamokat, hogy kiemelt figyelmet fordítsanak a szegénység, különösen pedig a gyermekszegénység elleni küzdelemre, amely a soros belga, valamint a következő magyar elnökség egyik prioritása is.

„Mostantól a belga elnökség térfelén pattog a labda, hogy minél többet átvegyenek az Európai Parlament javaslataiból, amikor majd októberben elfogadják az iránymutatásokat” – zárta gondolatait Őry Csaba fideszes európai parlamenti képviselő.

* * *

Az Európai Bizottság 2010 áprilisának végén terjesztette elő javaslatát az ún. „Európa 2020 integrált iránymutatásokra” vonatkozóan, amelyben keretet kíván szabni a tagállamok által végrehajtandó új foglalkoztatási és növekedési stratégia és az ennek keretében végrehajtandó reformok számára. A javaslat hat átfogó gazdaságpolitikai iránymutatásból és négy foglalkoztatási iránymutatásból áll, melyek a Lisszaboni Stratégiát felváltó Európa 2020 stratégia végrehajtásának pilléreit képezik majd. A Tanács a belga elnökség alatt októberben fogadja majd el véglegesen az iránymutatásokat, bevárva az Európai Parlament véleményét. Ory Csaba jelentéséről az Európai Parlament szeptemberi plenáris ülésén szavaz.