Deutsch Tamás módosító javaslatai arra irányultak, hogy a régiók aktívan bekapcsolódhassanak a kutatás-fejlesztési programokba, továbbá, hogy váljék lehetővé a határ-menti régiók sajátosságaiban rejlő gazdasági, társadalmi lehetőségek kihasználása. Surján László indítványával a valós igényekhez kialakított szakképzések kialakításának elősegítését, illetve a szakközépiskolai oktatás megerősítését tűzte ki célul. E javaslatok elfogadásával, a bizottság egyöntetűen kiállt a régiók kutatás-fejlesztésben betöltött szerepének elősegítése, valamint a munkavállalók földrajzi mobilitásának biztosítása mellett. Ugyancsak a magyar néppárti képviselők indítványa alapján foglalt állást a szakbizottság a szakmai képzések, tanfolyamok igény-alapú szervezését illetően.

Deutsch Tamás a vitában felhívta a figyelmet, hogy a magas munkanélküliséggel sújtott határmenti régiókban kulcsfontosságú a megfelelő infrastruktúra megteremtése, mely egyértelműen hozzájárul a határmenti gazdasági kapcsolatok megerősítéséhez, s ezáltal a foglalkoztatás elősegítéséhez.

Surján László kiemelte: Az egész életen át tartó tanulás fogalma nem azt jelenti az Unióban, hogy munka nélkül maradt vájárokból kell ápolónőket képeznünk, hanem hogy világos munkahely-teremtési céllal, a piac igényeit felmérve biztosítsunk szakképzéseket. Ehhez az igényhez kapcsolódik az is, hogy helyre kell állítani, illetve meg kell erősíteni a szakközépiskolai oktatás színvonalát is.

– Nem az a cél ugyanis, hogy az aktuális társadalmi divatnyomás miatt diplomás munkanélküliek tömege kerüljön évente az utcára, hanem az, hogy a fiatalok olyan képzésben vehessenek részt, melyet szabadon választanak, s ami a jövőben boldogulást biztosít számukra – hangsúlyozta a kereszténydemokrata európai parlamenti képviselő.