Fellegi Tamás felszólalásában hangsúlyozta, a kohéziós politikát manapság kétségkívül számos kritika éri, melyek középpontjában a források időnként nem hatékony felhasználása áll. Fontos azonban, hogy ne egy-két kiragadott rossz példa, visszaélés vagy csalás alapján alakuljon ki a véleményt, hanem az összkép határozza meg az általános ítéletet. A rendszer nem tökéletes, javítani kell rajta. Magyarország konkrét javaslatait a következő időszakról szóló viták során, részben a magyar elnökség alatt, meg fogja tenni. De a kohéziós politika jelenlegi alapelveit, rendszerét, jogosultsági kritériumait fenn kell tartani.

A miniszter megerősítette: az uniós magyar elnökség számára a közösség, a kohéziós politika erősítése kiemelt cél, és fontossága a bővítések tükrében egyre nő. Szerinte az Európa 2020 stratégiai céljainak eléréséhez alapvető fontosságú feltétel a régiók közötti kohézió. Nem jöhet létre globálisan versenyképes Unió akkor, ha nem sikerül leküzdeni az egyes régiók közötti, még mindig jelentős fejlettségbeli különbségeket. A kohéziós politika olyan eszköz, amely oly módon segíti elő az egyes területek versenyképességének növekedését, hogy figyelembe veszi az adott terület fejlesztési igényeit, lehetőségeit és az unió stratégiai céljait, ezért különösen hatékony eszköz lehet az Európa 2020-as stratégiai célok megvalósításának.

A kohéziós politika összköltségvetése a 2007-2013-as időszakra 347,4 milliárd euró. Ez az összeg a Közösség költségvetésének 35 százalékát jelenti. Az uniót fejlődését is meghatározó kohéziós politika kereteinek megtartásával, közös munkával Magyarország elnöksége alatt arra fog törekedni, hogy a kohéziós politika erősödjön. Ennek érdekében a témakört az úgynevezett általános ügyek miniszteri tanácsának napirendi témájává kívánja emelni.

Fellegi Tamás brüsszeli látogatása alkalmával találkozott Johannes Hahnnal, a fejlesztési ügyek osztrák EU-biztosával és Andor Lászlóval, a foglalkoztatási, szociális, illetve társadalmi összetartozási ügyekben illetékes magyar EU-biztossal is.