Október 13-án délelőtt Joseph Daul frakcióvezető nyitotta meg a tanácskozás-sorozatot. Köszönetet mondva a vendéglátóknak, a hely nevezetességei között IV. Károlyról, a Habsburg-ház utolsó uralkodójának itt található sírjáról is említést tett. Továbbá a nyugat-dunántúli bányaszerencsétlenség miatt együttérzését fejezte ki Magyarország iránt, és elismeréssel szólt Orbán Viktor miniszterelnökről, az Európai Néppárt alelnökéről, a rendkívüli próbatételt jelentő válságos helyzet leküzdése érdekében végzett fáradozásáért. A magyarországi katasztrófa kapcsán arról a felelősségről is szólt, melyet az egyesült Európának kell hordoznia a kontinens távoli térségei – köztük Madeira – iránt, megelőlegezve ezáltal a néppárti rendezvénysorozat első témakörét, melynek címe: „Egy európai civil védelmi erő létrehozása” – a katasztrófavédelem céljából.

A néppárti összejövetel résztvevőit elsőként José Miguel Mendonça, Madeira Regionális Gyűlésének – parlamentjének – elnöke üdvözölte. „Szűkebb hazájának” szigeti régiójáról szólva kihangsúlyozta, hogy Európa „peremvidékeinek” minden más országnál és térségnél nagyobb szükségük van az Unió szolidaritására. Szülőföldje bemutatása rendjén elmondta, hogy történetében gyökeres változást jelentett az az 1976-os portugál alkotmány-módosítás, mely autonómiával ruházta fel Madeirát. Ami azóta történt, az egy „valóságos sikertörténet” – jelentette ki a régióelnök.

Nuno Melo portugál néppárti delegáció-vezető, valamint az őt követő Paulo Rangel, a néppárti frakció portugál alelnöke a vendéglátó ország nevében szóltak az egybegyűltekhez. Egyebek mellett mindketten az európai szolidaritás fontosságát emelték ki, aminek beszédes példaesete éppen Madeira, mely az utóbbi három évtized idején a földrész egyik legelmaradottabb peremrégiójából Portugália második legfejlettebb területévé vált. Mindez az európai támogatás mellett elsősorban az autonómia elnyerésének, nem utolsó sorban pedig az ország kudarcos szocialista kormányzata ellenére is sikeres néppárti önkormányzatnak köszönhető – állapították meg az előadók.

A sort Alberto João Jardim, a regionális kormány elnöke zárta, aki harminckét éves kormányzói tapasztalatára való hivatkozással értékelte a politikai demokrácia és a regionális autonómia hasznosságát. Az európai decentralizáció szellemében a portugáliai szocialista központosító politikának is sikerrel ellen tudtak állani – jelentette ki a kormányzó. Mindemellett „jó madeiraiakként” képesek voltak megmaradni „jó portugáloknak” és „jó európaiaknak” – zárta beszédét a Robert Schuman-díj várományosa.

Az ünnepélyes díjátadás előtt az időközben megérkezett José Manuel Barroso, az Európai Bizottság – szintén portugál – elnöke tartott előadást az Európai Unió általános helyzetéről és politikájáról. Hangsúlyosan szólt a globális válság és az ebből való kilábalás időszerű kérdéseiről, a 2020-as európai stratégiáról, a kohéziós politikáról, a Lisszaboni Szerződés gyakorlatba ültetéséről, nem utolsó sorban pedig a peremtérségek felzárkóztatásáról, valamint a természeti és ipari katasztrófák elleni védekezésről. Az előtte szólókkal egybehangzóan, ő is az európai szolidaritás elsődleges voltát húzta alá.

A Barosso elnökhöz intézett kérdések és hozzászólások rendjén Tőkés László EP-alelnök a februári madeirai természeti csapás, valamint a jelenlegi magyarországi ipari szerencsétlenség kapcsán egyaránt az európai szolidaritást méltatta és köszönte meg, – Áder János EP-képviselő idevágó javaslatával összhangban – egy közös európai katasztrófavédelmi alap felállítását indítványozva. Alberto João Jardim kitüntetéséhez gratulálva, hazai vonatkozásban is modellértékű példaként értékelte a regionális autonómia szerepét Madeira felemelkedésében. Romániában még mindig félnek az autonómiától – mondotta erdélyi képviselőnk –, pedig egészen nyilvánvaló, hogy a regionális, területi önkormányzat éppen olyan eredményesnek bizonyult Madeirán, miként hasonló viszonyok között a spanyolországi Katalóniában, vagy az olaszországi Dél-Tirolban. Tőkés László a volt kommunista országok leszakadt térségei viszonylatában is a szigeti térség iránti európai szolidaritás és segítségnyújtás mellett szállt síkra, hogy Európa megosztottsága és fejlődésbeli egyenetlenségei végképp felszámolódhassanak.

A Robert Schuman-emlékérmet Joseph Daul frakcióelnök nyújtotta át Alberto João Jardim kormányfőnek. Méltató beszédében „Madeira politikai jelképének” nevezte a karizmatikus néppárti politikust – aki válaszában ismételten „a Régió, a Haza és Európa szolgálatában” kötelezte el magát.

A díjátadást követően, a szintén jelen lévő Szilágyi Zsolt alelnöki kabinetfőnök társaságában Tőkés László személyesen fejezte ki jókívánságait Mendonca kormányzónak, ugyanekkor pedig José Manuel Soria López Kanári-szigeteki kormányzóhelyettessel és Barroso elnökkel is találkozott. Az elnököt Magyarország hatékony megsegítésére kérte. A csendes óceáni régiók vezetőivel viszont az erdélyi magyarság autonómia-törekvéseit ismertették, és a jövendőbeli együttműködésben egyeztek meg.

Az ünnepélyes nyitórész folytatásaképpen az európai és a kontinensen kívüli katasztrófavédelemről szóló napirenddel folytatódott a tanácskozás. A bevezető előadást Kristalina Georgieva, az együttműködés, a humanitárius segély és a válságkezelés ügyében illetékes európai biztos tartotta. Az európai katasztrófavédelem továbbfejlesztésére, valamint az Európai Bizottság és az Európai Parlament, valamint a tagországok szorosabb együttműködésére és közös védelmi rendszerük kiépítésére irányuló előadások és megbeszélések zárókövetkeztetéseit Simon Busuttil máltai néppárti képviselő foglalta össze. Egyetértés alakult ki egy közös európai katasztrófavédelmi rendszer kiépítése tárgyában, melynek eszmei alapját Barroso elnök ekképpen fogalmazta meg: „Szolidaritás nélkül az Unió nem létezhet”.