Hirdetés

A kívülálló számára úgy tűnhet, kissé elhúzódhatott az előkészítés adminisztratív folyamata, hiszen az közel húsz évig tartott. Talán nem is lehet ez véletlen, ha tudjuk, hogy Wyszyński bíborost a lengyelek Mindszenty Józsefének tartják Rómában. Persze a koronavírus-járvány is beleszólt a dolgok menetébe. A boldoggá avatást eredetileg 2020-ra tervezte a Vatikán, de azt el kellett halasztani. Az ünnepi eseményen most, szeptember 12-én Marcello Semeraro bíboros képviseli majd Rómát, Ferenc pápa ekkor éppen Magyarországon lesz.

Stefan Wyszyńskit 1924-ben, 23 éves korában szentelték pappá. Aktív egyházfi volt, aki lapot szerkesztett, munkás­egyetemet vezetett, katolikus szakszervezeti csoportokat tanított, és elmélyülten tanulmányozta, illetve elkötelezetten követette az egyház szociális tanításait, mondta a Demokratának Pawel Czebula atya, az Egerben szolgáló lengyel minorita szerzetes-pap. Hogy Stefan Wyszyński megismerje az ellenfél gondolkodását is, tanulmányozta Marx írásait, téziseit is. A második világháború alatt kereste és üldözte a német Gestapo, bujkálnia kellett, de eközben álnéven a „földalatti” lengyel Honi Hadsereg Laskiban levő tábori kórházának káplánja volt. Ez a Varsó melletti település mindvégig fontos szerepet játszott az ellenállásban, de valami másról is híres. Itt alapított intézetet vak, illetve gyengén látó gyerekek számára egy apáca, aki 22 éves korában veszítette el a szeme világát. Az intézet napjainkban is működik, Róża Maria Czackát pedig a bíborossal együtt avatják boldoggá szeptember 12-én Varsóban.

Ahogy a nácikat, úgy a kommunistákat is a lengyelek engesztelhetetlen ellenségként tekintették. Stefan Wyszyński 1948-ban Varsó és Gniezno érseke lett, 1953-ban pedig a lengyel egyház bíboros prímásává szentelték. A lengyel kommunista vezetés kiegyezést ajánlott neki, aminek lényege az volt, hogy nem támadják az egyházat, amennyiben beleszólhatnak a püspökök kinevezésébe. Ám a bíboros azt felelte: no parasus. Vagyis ez lehetetlen. Azóta ez a latin kifejezés a lengyel nyelv ma is élő szófordulata lett. A kommunisták nemcsak a határozott válaszon háborodtak fel, de az is dühítette őket, hogy a bíboros folyamatosan igyekezett ellehetetleníteni a békepapokat, vagyis a rendszerrel barátkozó egyházfikat. Mindez háromévi internálást jelentett. Emellett a hatalom két, beszervezett egyházi személyt is elhelyezett közvetlen környezetében.

Karol Biernaczki, a magyarországi Wacław Felczak Alapítvány kuratóriumi elnöke hívja fel a figyelmet arra, hogy a bíboros egy hosszú éveken át tartó, nagy ellenállási akciót szervezett a kereszténység felvételének 1966-os millenniumára. Pawel atya elmondta, hogy az akció során házról házra, családról családra járt a híres Fekete Mária-oltárkép másolata. Imával köszöntötték minden otthonban, aztán továbbadták. Imával, hiszen a bíboros is imára és jótettekre buzdított híveit, felszólítván őket, hogy ezzel köszöntsék a közelgő millenniumot. Karol Biernaczki szerint a „képjárás” lelki értelemben az egész társadalmat megmozgatta. Nemcsak a lengyel kereszténység születésére, de Lengyelország egész történelmére is felhívta a figyelmet. És amikor a kommunista rendőrség lefoglalta a képet, akkor a keretét kezdték körbejáratni… A lengyel nemzet nem engedett.

Korábban írtuk

Karol Biernaczki elmondta, a bíborost Karol Wojtyla krakkói érsek mentoraként ismerték a lengyel egyházban. Nagy szerepe volt abban, hogy Rómának lengyel pápája lett, ez több történész szerint is világpolitikai fordulathoz, vagyis a kommunizmus. és a szovjet birodalom bukásához vezetett. II. János Pál az ő beiktatásán – eltérve a szokásos protokolltól – kezet csókolt a bíborosnak Szent Péter Bazilika előtt. A pápa a „Millennium bíborosaként” aposztrofálta Stefan Wyszyńskit.

Sajátos elem személyiségében – hasonlóan Mindszenty Józsefhez –, hogy nemcsak katolikus hívei, de ellenségei lelki üdvéért is imádkozott, bízva megvilágosodásukban és megtérésükben. Az embert eredendően jónak tartotta.

Stefan Wyszyński mindig ott állt a lengyel nemzet történelmi kezdeményezései mögött, de a Szolidaritás mozgalom kibontakozásában és harcában nem vállalhatott szerepet. Akkor már nagyon beteg volt. A mozgalom talán legfontosabb évében, 1981-ben szólította magához a Mindenható.