Az ötlet az egységes hadiipari uniós piac megteremtésére és irányítására nem most merült fel először Brüsszelben. Az eddigi kezdeményezések azonban a tagállamok ellenállásán megbuktak. A tervek szerint a 2004-ig felállítandó testület a későbbiekben átalakulna egy nemzetek feletti hatósággá, amely döntene a közbeszerzésekről, a haditechnikai fejlesztésekről. Az öreg kontinens védelmének közösségi szintre emelése az Irak elleni háború és a balkáni őrségváltás kapcsán került ismét napirendre. A napokban írták alá Athénban azt a szerződést, melynek értelmében az eurohaderő – NATO eszközökkel – felváltja Macedóniában az amerikai békefenntartó egységeket. Az Irak elleni háborús részvétel körüli vita és az USA vitathatatlan katonai fölénye kapcsán egyre nyíltabbá váltak azok a német- francia törekvések, melyek az európai önállóságot hangsúlyozzák. Katonai szakértők azonban úgy vélik, az EU saját haderő nélkül nem lehet a világpolitika komoly szereplője. Ráadásul az Amerikától való különállás kérdése megosztotta a tagországok vezetőit. Az atlantisták álláspontja szerint Európának a térségben lévő békefenntartásra kellene fordítania erőit, még a távoli konfliktusokban továbbra is, mint a NATO európai egysége vennének részt. Az európaista vélemény a fent említett állapotot csak addig tartaná fenn, amíg a tagországok katonailag egyenrangúvá nem válnának az Egyesült Államokkal.