Január végén örömünnepet tarthattak New Yorkban a demokraták, feministák és állatvédők. Az ünneplés oka: az állam törvényhozása úgy döntött, az anya a szülés pillanatáig eldöntheti, megtartja, vagy abortálja a gyermekét. A rettenetes törvényváltozás várhatóan új lendületet ad az orvosi kutatásoknak is, az intézeteknek nem kell megküzdeniük az állatkísérletek ellen harcoló állatvédőkkel.

Fotó: shutterstock.com (illusztráció)

Fotó: shutterstock.com

Az egész világon fellángoltak az abortusz körüli viták, miután január 23-án Andrew M. Cuomo, New York kormányzója bejelentette, hogy a demokrata többségű törvényhozás elfogadta a Reproduktív egészségügyi törvényt. Az eufemisztikus névvel illetett új jogszabály szerint a nők egészen a szülés pillanatáig eldönthetik, hogy megtartják vagy megöletik gyermeküket. Cuomo a szavazás végeredményét úgy értékelte, ezzel a döntéssel „a progresszív értékek történelmi győzelmet arattak”.

A végül 38-24 arányban elfogadott javaslat megszavazása után a New York-i közrádió tudósítása szerint egy republikánus szenátor felkiáltott: „Isten irgalmazzon ennek az államnak!”

Liz Krueger. Fotó: shutterstock.com

A bejelentést New York városában ünneplés követte. Egyes középületek és nevezetes terek rózsaszínű díszkivilágítást kaptak, a feministák és a liberálisok azt ünnepelték, hogy a nők visszanyerték a szabad rendelkezést a testük fölött. Liz Krueger demokrata párti szenátor, a törvényjavaslat előterjesztője úgy nyilatkozott, nem kellett volna ilyen sokáig várni a törvény elfogadásával, hiszen az abortuszról szóló döntés mélyen személyes ügy, így az elfogadott törvény egyáltalán nem tekinthető radikálisnak.

A most törvényerőre emelkedett javaslathoz hasonlókkal a demokrata párti politikusok már többször előrukkoltak, de a tavaly őszi, félidős választások előtt a republikánusok voltak többségben a törvényhozás mindkét házában, és ők rendre visszadobták az ilyen előterjesztéseket. A választások eredményeképpen többségbe került demokraták azonban, mint várható volt, lelkesen megszavazták a törvényt Hillary Clinton aktív támogatásával.

A sikert előrevetítette Andrew M. Cuomo szavazás előtti nyilatkozata is, amelyben a kormányzó leszögezte: az olyan szélsőséges konzervatívoknak, mint az életvédőknek New York államban nincs helyük többé. A politikus hozzátette: ez a törvény csak a kezdete azon védelmi intézkedésnek, amelyeket a nők, a környezet, a büntetőjogi és oktatási reformok érdekében foganatosít majd a demokrata többség az államban. Ez a nyilatkozat annak fényében különösen érdekes, hogy a hírek szerint az ország számos liberális szellemiségű egyetemén azzal az indokkal beszélik le a hallgatókat a gyermekvállalásról, hogy azzal az elvárhatónál lényegesen jobban megnövelik saját ökológiai lábnyomukat.

Legális gyilkosság

Azt persze nem mondhatjuk, hogy a korábban hatályos törvény túlságosan szigorú lett volna az abortuszt illetően. A magzat 24 hetes, azaz hat hónapos koráig az anya szabadon dönthetett arról, megtartja-e gyermekét. E határvonalat az indokolja, hogy a 24. hét után a magzatnak komoly esélye van az életben maradásra, ha orvosi segítséget kap hozzá.

A most megalkotott Reproduktív egészségügyi törvény (Reproductive Health Act) ezt a korlátozást lazította fel, kimondva, hogy „minden állapotos egyénnek alapvető joga van ahhoz, hogy a terhességet válassza, és életet adjon egy gyermeknek, vagy az abortuszt válassza”. (A törvényalkotók a politikailag korrekt megfogalmazásra is ügyeltek, és óvakodtak a „nő” kifejezés használatától, bár lapzártakor még nem értesültünk arról, hogy a nőkön kívül milyen más „egyének” tudnának még teherbe esni – a szerk.)

A Reproduktív egészségügyi törvény lehetőséget ad arra, hogy a nő büntetőjogi felelősségre vonás veszélye nélkül bármikor dönthessen az abortálásról. Igaz, azt is kimondja: a művi terhességmegszakításra akkor van lehetőség, ha a baba nem életképes, vagy nem élné túl a szülést. Továbbá abban az esetben, ha az anya életét, esetleg testi vagy mentális egészségét veszélyeztetné a szülés. E kérdésekben a végső szót orvosnak kell kimondania. A döntés során tekintettel kell lennie a nő fizikai, érzelmi, pszichológiai és családi állapotára, valamint az abortuszt kérő terhes életkorára.

Az egészség fogalmát nem pontosítja a jogszabály. Lehetővé teszi viszont, hogy akár mentális problémák fennállása esetén megölhető legyen a magzat az anyaméhben.

A törvény körüli vitában számtalan orvos megszólalt a világon. Többen közülük azzal érveltek, hogy az abortuszra jelentkezők elsöprő többsége, közel 98 százaléka, mentális problémáira hivatkozva kéri a terhesség megszakítását. A mentális problémák kiváltó okai között a megszólalók olyan körülményeket említettek elsőként, mint hogy az anya egyedülálló, drog- vagy más függőségben szenved, fiatalkorú, vagy olyan nő, aki először szülne, ami félelmet vált ki belőle.

De térjünk vissza a törvényhez! A korábbi szabályozás szerint az abortuszt csak szakorvos végezhette el New York államban is, mint mindenütt másutt a fehér kultúrkörben. Az új, „progresszív értékek” szerinti törvényváltozat azonban kimondja, hogy a terhességmegszakítást más is vállalhatja, például engedéllyel rendelkező szülésznő, ápoló vagy egészségügyi asszisztens. Arra nem tér ki a törvény, milyen egészségügyi kockázatai lehetnek így a beavatkozásnak, okoz-e további mentális problémákat a korlátozott tudással végrehajtott magzatelhajtás.

Arra azonban kitért a jogalkotó, hogy a munkaadók által fizetett egészségbiztosításoknak kötelezően ki kell terjedniük a terhességmegszakító műtétek finanszírozására. Kimondja azt is, hogy a beavatkozás miatt nem érheti hátrányos megkülönböztetés a munkavállalót.

Fotó: shutterstock.com

Élő fasizmus

A liberális demokrata párti képviselők a progresszív értékekre hivatkozva arra is ügyeltek, hogy az új törvény ne legyen ellentmondásban más, a művi terhességmegszakítást érintő jogszabályokkal. Az összeállítás szerint a törvényalkotók minden olyan, eddig a büntető törvénykönyvben szereplő jogszabályt hatályon kívül helyeztek, ami érintette az abortuszt. Korábban például, ha valaki megölt egy várandós asszonyt, akkor a magzat életéért is felelnie kellett a bíróságon. A törvény elfogadása óta ez nincs így, a magzat károsodását, esetleg halálát okozó erőszak már nem számít emberölésnek, de még büntetendő cselekménynek sem.

A törvényalkotók hatályon kívül helyeztek minden olyan rendelkezést, ami az illegális abortuszra vonatkozott. A jövőben nem büntethető az sem, ha a magzatelhajtást végző személy egészségkárosodást okoz az anyának. Az abortuszra kényszerítés tényállását szintén törölték a jogszabályok közül. Mindezek mellett ma már nem büntethető, ha valaki az abortálást elősegítő eszközökkel, tablettákkal kereskedik. Ez vélhetően sokaknak megnyugvást okoz, mert számtalan olyan internetes kereskedést végző civil szervezet működik az államban, amelyeknek éppen ez a fő profiljuk. Tevékenységüket emberbaráti szolgálatnak tekintik, ezért oktató videókat is feltöltenek a hálóra. Ezekben arra tanítják olvasóikat, milyen eszközök és gyógyszerek állnak rendelkezésükre, ha önkezükkel akarják megszakítani a terhes állapotot. Érdeklődőben nincs hiány, hiszen New York államban eddig is kétszer annyi művi vetélést végeztek, mint az USA többi részén átlagosan.

Hátborzongató? Újjáéledt fasizmus? A rettenetet lehet fokozni. A korábbi szabályozás értelmében a terhességmegszakításoknál két orvosnak kellett jelen lennie arra az esetre, ha az abortusz „nem sikerül”, és a magzat életben marad. A hatályon kívül helyezett jogszabály szerint ilyen esetekben ugyanis a csecsemőnek joga van az életét fenntartó egészségügyi ellátáshoz. A progresszív jogalkotók szerint erre a jövőben nem lesz szükség. A halálra ítélt túlélő babákat már nem illeti meg az élet védelme. Ne gondoljunk bele, mi történik, ha a baba túléli az abortuszt…

Sötét rémálom

A születésre érett magzatok meggyilkolásának ma már módfelett progresszív technológiája van a liberális világban. Kérem a tisztelt olvasót, most tartson rövid szünetet, lélegezzen mélyeket, és csak akkor folytassa az olvasást, ha már lélekben kellően megerősödött, mert ami most következik, az nem lesz könnyű.

A baba méreginjekciót kap, amit a koponyájába vagy a törzsébe fecskendeznek. Ezután huszonnégy óra várakozás következik, ami után az orvosok megvizsgálják, mutat-e még életjelenségeket, vagy újabb injekciót kell kapnia. A szülést csak azután indítják meg, ha minden kétséget kizáróan bebizonyosodik, hogy a gyermek meghalt. Arról nem szól a fáma, miként fogják kezelni azokat a nőket, akik mentálisan károsodnak, mikor végigélik magzatuk méhen belüli agóniáját.

Arról azonban lehetnek elképzeléseink, mi lesz a holtan megszületett csecsemőkkel. Erről a Planned Parenthood (Tervezett szülőség) nevezetű szervezet gyakorlatáról szóló videó révén tájékozódhatunk. Az egész világot bejáró felvétel bizonyította, hogy a korábban állami támogatásban is részesült képződmény eladja a halott csecsemők szöveteit, szerveit és végtagjait orvosi kutatásokra. (Trump elnök nemrégiben visszavonta az állami támogatást.) Nem elrugaszkodott fantáziálás tehát, hogy várhatóan új lendületet kaphat az USA-ban az őssejtkutatás is a Reproduktív egészségügyi törvény életbelépése után, és az őssejtek kereskedelme is felvirágozhat.

Mindez vélhetően megnyugtatja az állatvédőket: e módszer sok patkány, nyuszi vagy kismajom életét menti meg. Ráadásul ez a gyakorlat hozzájárul a GDP-növekedéshez is, csillagászati profitot hozva az abortusziparban működő cégeknek, vagy akár a gyógyszergyártóknak.

Az USA-ban egyébként a New York állami szabályozás nem egyedülálló. További nyolc államban és a fővárosban semmilyen jogszabály nem korlátozza a terhesség utolsó szakaszában végzett abortuszokat. Alaszka, Colorado, New Hampshire, New Jersey, Új-Mexikó, Oregon és Vermont államokban, valamint Washingtonban a nőket semmi nem akadályozza a gyermekgyilkosságban.

A rémítő gyakorlat számos kérdést vet fel.

Vajon mi taníthatná móresre azokat a megátalkodott némbereket és aljas gaz­embereket, akik nevüket és szavazatukat adták ehhez a törvényhez?

Vajon túlélhet-e egy olyan társadalmi rendszer, amely kiirtotta polgáraiból a morál utolsó szikráit is, és egyetlen értékmérőnek az egyéni önzésen alapuló profitmaximalizálást tekinti?

Vajon hová máshová vezet a magát progresszívnek, azaz haladónak nevező ideológia képviselőinek útja, ha nem a liberálfasizmus földi poklába?

Ez politika?
Amerikai elemzők szerint nem volt véletlen, hogy éppen január 22-ére időzítették a Reproductive Health Act elfogadását. Ez arculcsapást jelentett Donald Trump elnöknek, aki néhány nappal korábban videoüzenetben jelentette be, hogy támogatja a január 18-i Menet az Életért nevű abortuszellenes megmozdulást. Ezt a felvonulást az 1973-ban elfogadott abortusztörvény évfordulóján minden évben megrendezik az életvédő szervezetek. Trump elnök nem csak a támogatásáról biztosította a résztvevőket. Kijelentette, „mindig meg fogom védeni a Függetlenségi nyilatkozatunkban rögzített első számú jogot: az élethez való jogot”. Az elnök ígéretet tett arra is, hogy ha a magzati élet kioltását engedélyező törvénytervezet kerül az asztalára, azt soha nem fogja aláírni.
New York állam püspökei nyilatkozatot adtak ki január 22-én: az állam történetének szomorú fejezeteként értékelték a törvény megszületését. Köszönetet mondtak az életvédőknek, akik társak voltak abban, hogy megakadályozzák e szörnyű politikát (sajnos nem akadályozták meg). Leszögezték, hogy imádkozni fognak azok megtéréséért, akik ünneplik a törvény megszületését. Továbbá imádkozni fognak az elveszett életekért és azokért a nőkért, akik kevésbé vannak biztonságban a Reproductive Health Act elfogadása után. Arról egyelőre nincs információnk, hogy a pápa megszólalt volna a gyermekgyilkosságok legalizásálása ügyében.