„Azért egy Európa szívében zajló zarándoklatot képzeltünk el, mert ez tűnt a céljainknak leginkább megfelelő eszköznek” – magyarázta P. Duarte da Cunha, a kezdeményezést szervező Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának (CCEE) főtitkára. „Természete szerint egy zarándoklat mindenekelőtt lelki utazás, a megtérés útja, amely azzal kezdődik, hogy elhagyjuk saját környezetünket annak érdekében, hogy elérjük az isteni közbenjárás által számunkra megjelölt célt. Mindez hallgatásra és elmélkedésre, elmélyülésre és imádságra való nyitottságot feltételez. Az ökológiai válság, vagyis a teremtett világ ajándékainak oktalan és felelőtlen kihasználása, amelyet napjainkban Európában tapasztalunk, nem választható el földrészünk jelenlegi erkölcsi válságától, hiszen befolyással vannak egymásra. A Szentatya is emlékeztetett minket arra, hogy bolygónk ökológiájának tényleges megóvása nem létezhet a humán ökológiáról való komoly gondolkodás, lelki megtérés és életmódváltás nélkül. A teremtett világ védelmének témája gyakran tudományos, politikai és erkölcsi ügyekre fókuszál. Úgy gondoljuk, hogy fontos a lelki, teológiai és antropológiai nézőpont is, amelyek a teremtett világ valódi megóvásának alapjai, és nem kötődnek pusztán politikai és/vagy gazdasági célokhoz. Nem kezelhetjük a problémát tovább részletekben. Az emberi személy egységes egész!”

A zarándoklat megnyitására szeptember 1-jén Esztergomban kerül sor, amelyet szentmise és Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érseknek, a CCEE elnökének áldása követ. A zarándokok másnap, szeptember 2-án az Európai Unió leghosszabb folyóján, a Duna vizén utaznak Pozsonyba. Az út lehetőséget ad a víz és az energia témájáról való közös gondolkodásra (Komáromban egy biodízel üzemet látogatnak meg a résztvevők). Pozsonyban a város érseke, Stanislav Zvolenský és Pozsony polgármestere, Andrej Durkovský fogadják az utazókat. Szeptember 3-án, pénteken a teremtett világ védelmének kialakulásáról zajlik majd eszmecsere, benne kerekasztal-beszélgetéssel, amelyen Peter Kodwo Appiah Turkson bíboros, az Igazságosság és Béke Pápai Tanácsának elnöke és Ján Figel, szlovák közlekedési miniszter vesz részt. Ezt követően a zarándokok busszal az ausztriai St. Pöltenbe utaznak, ahol ökumenikus liturgiára kerül sor a katedrálisban. A közös imádságba – „Ima-híd” – a keresztény egyházak képviselői, valamint a helyi és nemzetközi ökumenikus szervezetek mellett bekapcsolódnak majd a XIV. Nemzetközi Renovabis Kongresszus részvevői is. (A szeptember 2-4. között Münchenben megrendezendő kongresszus témája: „Felelősnek lenni a teremtett világért – ökológiai kihívások Közép-Európában”.) A zarándokok szeptember 4-én vonattal folytatják útjukat St. Pöltenből Burgeralpéba, ahol André-Joseph Léonard, mechelen-brüsszeli érsek, a Belga Püspöki Konferencia elnöke celebrál szentmisét. A zarándoklat utolsó kilométereit Mariazellbe gyalog teszik meg a résztvevők. A zarándoklat szeptember 5-én, vasárnap szentmisével ér véget, amelynek Christoph Schönborn bíboros, bécsi érsek, az Osztrák Püspöki Konferencia elnöke lesz a főcelebránsa. A szertartás végén hozzák nyilvánosságra a résztvevők közös zárónyilatkozatát.

Hogy a tanácskozásokon elhangzott gondolatokat mindenki megismerhesse, Európa tíz különböző országának újságírója is csatlakozik a küldöttséghez.