A Tudományos Tanács elfogadta azokat a megállapításokat, hogy a szennyeződés sehol sem jutott 10 cm-nél mélyebbre a talajba, és csak helyenként keveredett a felszíni talajréteggel. A mélyebb talajrétegek és az első vízadó talajréteg közvetlenül nem veszélyeztetett, és ezt a tényt megerősítették azok az EU és WHO szakértők is, akik az érintett térségben folytattak vizsgálatokat.

Dr. Bakondi György az ülésen hangsúlyozta, a hazai kutatók felkészültsége elegendő segítséget ad a katasztrófavédelem számára, ám a mostanihoz hasonló vegyi katasztrófa még sehol nem történt, így annak tanulságai a többi EU tagállam számára is hasznosak lehetnek. Ezért tartotta fontosnak a külföldi szakértők helyszíni vizsgálatait, ami nem jelenti azt, hogy ugyanúgy szűkölködtünk volna hazai tudományos szakértőkben, mint a május-júniusi árvízvédekezés során, néhány esetben, homokzsákokban.

A kormánybiztos egyértelművé tette, hogy a kárfelszámolás és helyreállítás során kizárólag az MTA kutatói által végzett, vagy megerősített vizsgálati eredményekre alapoz a katasztrófavédelem. Az ülésen az a döntés született, hogy a továbbiakban a Tanács határozza meg, milyen védőeszközöket használjanak a területen beavatkozóként tevékenykedők, illetve azoknak az anyagoknak és eszközöknek a körét is, amelyek a mentesítés során a leghatékonyabban alkalmazhatóak. Ettől csak a külön jogszabályban meghatározott esetekben lehet eltérni.

A kárfelszámolás érdekében szükséges rövidtávú intézkedések mellett a grémium stratégiai javaslatot is kidolgoz a kormányzat számára az ajkai timföldgyár zagytározói okozta kockázatok megszüntetésére. Dr. Bakondi György kormánybiztos az ülésen elmondta, hogy a térségben a Tanács koordinálja a hazai és külföldi kutatók tevékenységét, az engedélyeket a katasztrófavédelem adja ki, erről az érintett polgármestereket, valamint a helyi és megyei védelmi bizottságokat tájékoztatja.

Döntés született arról, hogy a talaj-, a levegő- és a vízminőség ellenőrzéséről szóló adatokat egycsatornás rendszerben, összehangoltan kommunikálják, ezek értékelésében és elemzésében a Tanács részt vesz, javaslatot tesz a szükséges lakosságvédelmi intézkedések elrendelésére. Az ülésen elhangzott az is, hogy a veszélyhelyzettel összefüggő kutatásokban résztvevő szervezetek tudományos munkájukat térítésmentesen végzik.

A Tudományos Tanács és a Kormányzat tevékenységének együttműködésével kapcsolatban a Kormánybiztos rögzítette, hogy a közös erőfeszítések biztosítják a vörösiszap katasztrófa okozta veszélyhelyzet mielőbbi felszámolását.