A gazdasági válság hatására a szervezet partnerei tavaly 569.000 tonna csomagolást bocsátottak ki, 57.000 tonnával kevesebbet, mint 2008-ban. Ennek ellenére, a lakossági szemléletformáló kampányoknak köszönhetően, az ÖKO-Pannon tavaly 331.000 tonna csomagolási hulladék szelektív begyűjtését és hasznosítását szervezte meg, azaz a másodnyersanyag-piac nehézségei ellenére is sikerült 57-ről 58 százalékra növelnie a hulladékok hasznosítási arányát. Kevesebb hulladékból hasznosult tehát nagyobb hányad. Ezt a kedvező tendenciát hivatott erősíteni az ÖKO-Pannon február 15-én kezdődő, eddig legnagyobb környezetvédelmi szemléletformáló kampánya. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló, a V.A.M. Design Szemétvilág Öko-Design Fesztiváljának kiállítási tárgyai között útnak indított „Az újrahasznosítással mindenki nyer” című kampány nemcsak a szelektív gyűjtést népszerűsíti, de a hulladék-megelőzés fontosságára is felhívja a lakosság figyelmét.

Az Európai Unió 2012-re a csomagolási hulladékok 60 százalékának hasznosítására kötelezi Magyarországot, anyagtípusonként is meghatározva az elérendő célszintet. Annak ellenére, hogy ez az arány nem tűnik elérhetetlennek, a másodnyersanyag-piacot is komolyan sújtó világgazdasági válság közepette rendkívül nehezen és csak a lakosság gyűjtési hajlandóságának növelésével teljesíthető.

A gazdasági válság hatását jól érzékelteti, hogy az ÖKO-Pannon Nonprofit Kft., a legnagyobb hazai szelektív hulladékgyűjtést és hasznosítást koordináló szervezet mintegy 3000 szerződött partnere 2009-ben 569.000 tonnányi csomagolást bocsátott ki, amely 57 ezer tonnával kevesebb, mint a 2008-as kibocsátás. Ennek ellenére az ÖKO-Pannon tavaly 331.000 tonna csomagolási hulladék szelektív gyűjtését és hasznosítását szervezte meg, amelyből az anyagában történő feldolgozás 324.460 tonnát tett ki, míg a fennmaradó mennyiséget energetikai úton hasznosították. Az anyagfajtákat tekintve a legnagyobb hasznosított mennyiséget tavaly is a papírhulladék tette ki, amelyből összesen 215,53 ezer tonnát sikerült összegyűjteni az ÖKO-Pannon rendszerében. A második helyre a műanyag csomagolási hulladék került 37,67 ezer tonnával, majd ezt követte az üveg 24,62 ezer, a vas 21,17 ezer, a fa 16,2 ezer, a társított csomagolás 4,82 ezer, majd az alumínium frakció 4,48 ezer tonnával.

„Tavaly kevesebb hulladékból hasznosítottunk többet, azaz nagyobb hányadot. Mindezt ráadásul úgy sikerült az ÖKO-Pannonnak teljesítenie, hogy miközben a koncentrált – ipari begyűjtésből – származó csomagolási hulladék mennyisége is visszaesett, addig a lakossági szelektív hulladékgyűjtésből származó csomagolási hulladékok mennyisége valamelyest nőtt” – mondta Viszkei György, az ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója.

Hazánkban 2009-ban már 5,1 millió lakos számára volt biztosított a szelektálás lehetősége. A településeken kihelyezett gyűjtőszigetekről, illetve a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtésből a 2008-as 49.600 tonnát követően, tavaly összesen 51.300 tonna csomagolási hulladékot sikerült begyűjteni. Ez immár a teljes begyűjtés 15,5 százalékának felel meg, ráadásul a begyűjtést úgy sikerült növelni, hogy közben a lakossági fogyasztás, s ezzel együtt a lakosságnál képződő csomagolási hulladék mennyisége is számottevő mértékben csökkent 2009-ben.

„Ennek a trendnek a fenntartatáshoz és az EU felé tett vállalásaink teljesítése érdekében elengedhetetlen a már szelektíven gyűjtő lakosok gyűjtési intenzitásának növelése, valamint a még nem szelektálók megszólítása és integrációja a rendszerbe. Ezt a célt támogatja most induló, Uniós finanszírozással megvalósuló társadalmi célú kampányunk” – tette hozzá a Viszkei György.

Az ÖKO-Pannon február 15-én induló környezetvédelmi, szemléletformáló kampánya azt az üzenetet közvetíti a lakosságnak, hogy a szelektív hulladékgyűjtéssel és újrahasznosítással nyersanyagokat, energiát takarítunk meg és csökkenthetjük a környezetterhelést, új üzenetként pedig a hulladék-megelőzés fontosságára figyelmeztet.

A hulladékképződés megakadályozására hívja fel a látogatók figyelmét a V.A.M. Design Szemétvilág Öko-Design Fesztiválja is, amely március 30-ig várja a környezettudatos művészetkedvelőket.

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló – KEOP-6.1.0/C/09-2009-0001 – „A hulladék érték” c. kampány másfél hónapon keresztül ösztönzi majd szelektálásra a lakosságot. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív programja keretében megvalósuló kampány törzsét egy intenzív reklámkampány adja, amely országos televízió csatornákon, rádiókban, magazinokban, valamint óriásplakátokon is látható március végéig.

A hirdetésekkel párhuzamosan, a gyermek és diák korosztály célzott elérése érdekében környezeti szemléletformáló programok valósulnak meg: hátrányos helyzetű települések óvodáiban és középiskoláiban olyan interaktív előadásokat szervezünk, amely az egyes korcsoportoknak a saját nyelvén, az életkori sajátosságait figyelembe véve képes átadni a környezetvédelemmel kapcsolatos üzeneteket. A Hajnal című ismeretterjesztő mesejátékból 40 előadást, a Mi van? című drámafoglalkozásból 20 előadás megszervezését támogatja a KEOP.