Az OAH megtagadta a paksi 2. blokk 2003-as üzemzavarából származó hulladékok kezelésére vonatkozó paksi stratégia közreadását. A stratégia kidolgozását 2005-ben maga az OAH írta elő a Paksi Atomerőműnek az RE-4056 sz. határozatában. Az Energia Klub szerint a hulladékkezelésre vonatkozó stratégia a nyilvánosságra tartozik. A szervezet emellett aggályosnak tartja, hogy kérelmét az OAH, mint a Paksi Atomerőművet felügyelő hatóság, saját jogi álláspont kialakítása nélkül, pont e cég tiltó levelére hivatkozva utasította el.

A nukleáris biztonsággal kapcsolatos döntések az adatvédelmi és a környezetvédelmi törvény, illetve az Aarhusi nemzetközi egyezmény szerint is olyan környezeti információknak minősülnek, melyeket a közvéleménynek joga van megismerni. Az ilyen jellegű adatok megismerést még az üzleti titokra vonatkozó szabályok sem gátolhatják. Ennek ellenére az Országos Atomenergia Hivatal a Paksi Atomerőmű érvelésére alapozva most is arra hivatkozott, hogy a kért dokumentum nyilvánossága üzleti titkot, ill. „szellemi tulajdont” sértene.

Mint ismeretes, az Energia Klub kezdeményezésére két per is zajlik 2004 szeptembere, illetve 2005 márciusa óta. Ezek ugyancsak az atomerőmű 2003-as üzemzavarára vonatkozó szakértői anyagokkal kapcsolatban indultak, melyekben szintén az OAH az alperes. Jelenleg mindkét per arra vár, hogy a Fővárosi Bíróság harmadszorra is megkezdje az ügyek tárgyalását, miután a fellebbviteli testület, a Fővárosi Ítélőtábla kétszer új elsőfokú eljárás lefolytatását rendelte el. Az Ítélőtábla korábban úgy ítélte meg, hogy a kért adatok közérdekű adatnak minősülnek, ezt követően az ügyekben a Fővárosi Ítélőtábla az adatok részleges kiadhatóságáról döntött.

A perekben az Energia Klub képviseletét a Védegylet szakosodott programja, a „Jövő Nemzedékek Képviselete” látja el.