(Ha a szálló por koncentrációja két egymást követő napon három mérőállomáson meghaladja a köbméterenként 75 mikrogramm küszöbértéket, a Fővárosi Önkormányzat köteles tájékoztatni erről a lakosságot, a riasztási küszöbérték pedig – amikor a szmogriadót el kell rendelni – 100 mikrogramm.)

2010-ben az eddig eltelt 40 napból 24 napon az egészségügyi határérték felett volt a szálló por szennyezettség. Ezért a Levegő Munkacsoport szerint azonnali intézkedésekre van szükség, hogy idén ne lépjünk át a jogszabályok által előírt 35 szennyezett napot Budapesten.

2009. júliusban az Európai Bizottsági elutasította[1] Magyarországnak azt a kérelmét, hogy kapjon haladékot a PM10 napi egészségügyi határértékének betartására Budapesten és környékén, a Sajó völgyében, valamint Szegeden és Nyíregyházán. Ez azt jelenti, hogy a PM10 szennyezettség egy évben nem lehet 35 napnál többször a határérték (köbméterenként 50 mikrogramm) felett. A Főváros Önkormányzat (és több más hazai nagyváros vezetése) már több mint öt éve nem teszi meg a szükséges intézkedéseket, hogy biztosítsa a lakosok számára jogszabály által előírt levegőminőséget.

A szennyezéscsökkentési lehetőségek régóta ismertek, szerepelnek Budapest levegőtisztaság-védelmi programjában és az uniós szabályozásban is. Az Európai Bizottság határozata is utal erre: „a magyar hatóságok nem vettek fontolóra néhány olyan szennyezéscsökkentő intézkedést, amely szerepel a 2008/50/EK irányelv XV. melléklete B. szakaszának 3. részében található jegyzéken”. A hivatkozott jegyzék szerint a közlekedésből eredő kibocsátások csökkentésére alkalmas lenne „többek között közlekedési dugódíj, differenciált parkolási díj vagy egyéb gazdasági ösztönzők; „alacsony kibocsátási zóna” létrehozása”. Ezek és más, rövid idő alatt megvalósítható intézkedések bevezetését a Levegő Munkacsoport is már évek óta javasolja.[2]

A szükséges intézkedések további halogatása további megbetegedéseket és haláleseteket idéz elő. Az a veszély is fenyeget, hogy az Európai Bizottság súlyos büntetést szab ki az országra. Ennek kezdő lépéseként a kormány már megkapta az első figyelmeztetést.[3]

* * *

[1] A Bizottság Határozata (2009.7.2.) a Magyar Köztársaság által a PM10-re vonatkozó határértékek alkalmazásának kötelezettsége alóli mentességgel kapcsolatban tett értesítésről, http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/pdf/hu_hu.pdf

[2] Nemrég konferenciát is tartott a témáról, melynek anyagai itt tölthetők le: http://levego.hu/letoltes/mtkonf.pdf. A rendezvényre a Levegő Munkacsoport a javaslatait összefoglaló kiadványt is készített: http://www.levego.hu/letoltes/kapcsolodo_anyagok/konferenciafuzet.pdf

[3] Ld. http://www.origo.hu/itthon/20100208-szallo-por-magyarorszagot-is-megszidta-a-szmog-miatt-az-eu.html