Határmenti pedagógusközösségek konferenciája

Ugyanaznap délben Tőkés László a „Határmenti pedagógusközösségek interkulturális kompetenciájának erősítése” című európai pályázati program szarvasi zárókonferenciáján vett részt, Flóra Gábor, a Partiumi Keresztény Egyetem (PKE) dékánja – a tanácskozás egyik előadója – társaságában. A pályázatban részes egyetem elnöke – román nyelvre is lefordított – beszédében legutóbbi, a portugáliai Madeira-szigeten szerzett élményei kapcsán arról az európai szolidaritásról és együttműködésről szólt, melynek egyik sajátos, határmenti regionális megnyilatkozása a szarvasi rendezvénnyel véget érő, igen épületes európai projekt. Tőkés László az unióbeli kooperáció kontinentális, közép-európai és Kárpát-medencei, magyar-román és tiszántúli-partiumi köreit felrajzolva – egyebek mellett – azt hangsúlyozta, hogy jóban-rosszban együtt kell tartanunk, legyen szó akár a közös építő munkáról vagy a éppen a mindannyiunkat egyaránt sújtó ökológiai katasztrófáról. Ebben a tekintetben mind a kulturális fővárosok (Nagyszeben, Pécs stb.) programjai, mind a Madeira-szigeti árvíz vagy az ajkai vörösiszap-katasztrófa elleni együttes uniós fellépés beszédes példáknak számítanak. Az együttműködésnek viszont nem szabad az üres szavak szintjén maradnia – mondotta az alelnök –, mert mit ér, hogyha a határ mentén a „Két ország, egy cél, közös siker!” („Două ţări, un scop, succes comun!”) hangzatos jelszavát hirdetjük meg, ezenközben pedig a nagyváradi román állami egyetem Debrecennel ugyan készségesen, de a Partiumi – magyar – Egyetemmel a legutóbbi időkig nem kívánt együttműködni. Hasonló a Babeş-Bolyai Tudományegyetem esete, mely nemrégen magyar tanárokat távolított el állásukból a magyar és német feliratok kihelyezése miatt, ezzel szemben viszont „multikulturális jellegét” hazudja, és Angela Merkel német kancellárral azt „ünnepelteti”. Igazi, hiteles kultúraközi kapcsolatokra van szükség, s nem elégedhetünk meg annak – politikai célzatú – látszatával, hangsúlyozta Tőkés László.

Bocskai-emlékünnepély Mezőtelegden

Tőkés LÁszló október 16-án egy más természetű határmenti rendezvényen vett részt és hirdette Isten Igéjét a Bihar-megyei Mezőtelegden. A Bocskai-szabadságharc nyitányát jelentő álmosdi-diószegi csata 406. évfordulója alkalmából az újonnan alakult Bocskai István Társaság tartott emlékünnepélyt a község református templomában, Sárkány Viola egyesületi elnök kezdeményezésére, Szoboszlai Gáspár István lelkipásztor irányításával.

Az ünnepségen – visszatetsző és illetéktelen módon – Szabó Ödön megyei RMDSZ-funkcionárius is szót kért magának, és egy kampányízű, nemzeti legitimáció szerzésére alkalmas beszédet tartott.

Az egykori történelmi eseményről és Bocskai István erdélyi fejedelemről Sárkány Viola tartott előadást, majd Kaiser Ernő laudációja kíséretében Bura Lászlónak, a szatmárnémeti Kölcsey Líceum volt igazgatójának adta át a Társaság kitüntetését. A nap másik díjazottja Makovecz Imre építőművész volt, aki személyesen nem tudott részt venni az emlékünnepélyen.

Az ünnepi műsor keretében Meleg Vilmos színművész szavalatai, valamint Antal Imre és Ágnes – Ausztriából hazatelepedett – csíkszeredai művészházaspár „énekmondásai” hangzottak el. A rendezvény a határmenti partiumi térség szellemében hitelesen képviselte a határok feletti nemzetegyesítés nemzetpolitikai törekvését.

Maghi Zoltán emlékkiállítás

A határmenti rendezvénysorozat méltó zárásaképpen a Magyar Festészet Napja alkalmából a Partiumi Magyar Művelődési Céh (PMMC) szervezésében Maghi Zoltán emlékkiállítását nyitották meg a PKE aulájában szombaton koraeste. A hajdúböszörményi születésű festőművész – többek között a Hortobágyi Kolónia megalapítója – tiszteletére szervezett ünnepi tárlat megnyitóján Barabás Zoltán PMMC-igazgató köszöntése után felszólalt Kiss Attila országgyűlési képviselő, Hajdúböszörmény polgármestere is. Maghi Zoltán életművét Székelyhídi Ágoston író, politikus, az Erdélyi Szövetség örökös elnöke méltatta.

Tőkés László EP-alelnök rövid beszédében gratulált a kétszeres választási győztes hajdúböszörményi polgármesternek, valamint köszönetét fejezte ki a nemzeti összetartozást melletti Tanúságtételt magában foglaló, illetve az állampolgárság kiterjesztését célzó törvények elfogadása miatt. Ezt követően az erdélyi képviselő javasolta, hogy a határok feletti nemzetegyesítés megnyilatkozásaként alapítsanak egy határok fölött átnyúló, közös partiumi képzőművészeti egyesületet. Az emlékkiállítás megnyitóján Meleg Vilmos színművész szolgált versajándékkal.

Partiumi tanárt díjaztak a „Határtalan Európa – határon átnyúló kapcsolatok” pályázatán

Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke a hétvégén fogadta a partiumi autonómia érdekében dogozó munkacsoport tagjait. Ezen alkalomból személyesen gratulált dr. Szilágyi Ferencnek, a Partiumi Keresztény Egyetem (PKE) okatójának, aki az „Egy régi tájegység és vonzáskörzet újjászületése. Érmellék és Debrecen kapcsolata” című dolgozatával az első díjat nyerte el a Pálfi István Régiófejlesztési Alapítvány és a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) által meghirdetett „Határtalan Európa – határon átnyúló kapcsolatok” pályázatán. A dínyertes pályamű szerzője egyebek mellett a Partiumi Autonómia Mozgalom Kezdeményező Testületét is vezeti. Szilágyi Ferenc az elismerő oklevelet a múlt héten, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) és a CESCI által szervezett Pálfi István Emléknapon vehette át, amelyre első ízben került sor 2010. október 12-én.

Pálfi István (1966–2006) tragikusan fiatalon elhunyt európai parlamenti képviselő az egyik úttörője volt a határon átnyúló együttműködések történetében forradalmi változásokat hozó európai területi együttműködési csoportosulás, az ún. EGTC-rendelet elkészítésének. Rövid, de tartalmas életművével példájává vált az elmaradt térségek felzárkóztatásáért, a népek határon átnyúló kapcsolatainak erősítéséért dolgozó szakembereknek és döntéshozóknak. Ezért döntött úgy a Magyar Köztársaság Kormánya, hogy emléknapot szervez és díjat alapít, amelyet minden évben a regionális együttműködésért a legtöbbet dolgozó személyeknek ítél oda. Az emlékérmet idén – elsőként – Jan Olbrycht lengyel politikus, néppárti európai parlamenti képviselő kapta, akinek a kitüntetést Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter, valamint Gál András Levente, a KIM közigazgatási államtitkára adta át. A Duna Palotában tartott díjátadáson jelen volt Schmitt Pál köztársasági elnök, Vizi E. Szilveszter, a Magyar Tudományos Akadémia volt elnöke és több fideszes országgyűlési, illetve európai parlamenti képviselő. Navracsics Tibor az ünnepségen méltatta Pálfi Istvánnak a határokon átnyúló regionális együttműködésért Jan Olbrychttal közösen végzett munkáját.