A Feltámadási jelvény 2010. április 15-én, csütörtökön 17.30 órakor érkezik a győri ORSZÁGZÁSZLÓ-emlékműhöz. Rövid ökumenikus liturgiát követően a Baross úton egyházi és hazafias dalokat énekelve, ünnepélyes menetben vonulnak a Bazilikába, ahol szent mise keretében áldja meg a Feltámadási jelvényt és a zarándokokat dr. Galavits József kanonok, városplébános.

Hagyományosan itt kerül sor az üzeneteket hordozó szalagok felkötésére. A tervek szerint szalagot kötnek a szervező szervezeteken kívül: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Győr- Moson- Sopron Megyei Közgyűlés elnöke. További szalagkötési igényeket a +36 6641989-es mobilon vagy az emka@mail.kabelnet.hu e-mailen lehet jelezni.

A Feltámadási jelvényt 2010. április 16-án pénteken a Bazilikában a Mária kegyoltárnál tartandó szentmise után személyautókkal visszük tovább. 14.00 órakor az ácsi hívőközösség a r.k. templomban Varga Imre, 16.00 órakor a komáromi hívek a r.k. templomban Pados József plébános atyák vezetésével fogadják. Innét a Feltámadási jelvényt gyalog – hasonlón, mint 2005-ben – visszük Rév-Komáromba a kéttornyú r.k. templomba ahol szentmise keretében adjuk át Elek László esperes úrnak, ill. felvidéki testvéreinknek, akik gondoskodnak a jelvény továbbviteléről.

Akik a 15-i zarándoklaton részt kívánnak venni, jelezzék a fent megadott telefonon vagy e-mail címen szándékukat, s azt is hogy tele kocsival jönnek-e, ill. hány személynek tudnak férőhelyet biztosítani. A zarándoklathoz 16 órakor Komáromban is lehet csatlakozni.

Kérés a plébános atyákhoz, parókus úrhoz, református esperes úrhoz, evangélikus lelkészekhez: szeretnék, ha a Nemzeti Feltámadási Menet győri programján minél többen vennének részt, ezért kérik, hogy a vasárnapi szentmiséken, ill. istentiszteleteken szíveskedjenek kihirdetni, ill, adjanak tájékoztatást a másnapi zarándok úton való részvételi lehetőségről is. Nagy mértékben emelné a győri esemény fényét, ha az egyházközségek ill. a gyülekezetek templomi zászlókkal vagy a keresztény/keresztyén közösségek zászlóival vennének részt.

Kérés a résztvevő civil szervezetekhez és minden résztvevőhöz: az egyházi zászlókon kívül kizárólag nemzeti, árpádházi vagy más egyéb történelmi zászlót hozzanak. A pártok zászlóit és szimbólumait hagyják otthon! A nemzeti egység és akarat kifejezésének okán egyenruhával se különböztessük meg magunkat.

* * *

A Nemzeti Feltámadási Menetet a Zamárdi r.k. egyházközség és a helyi polgári kör kezdeményezte a 2004-es kettős állampolgásági népszavazás gyalázatos eredménye okán. Első ízben 2005-ben indult útjára a Feltámadási menet, hogy lelkes emberek kiállása által hirdesse az elfásult vagy csalódott honfitársainknak a Feltámadott Krisztussal való szövetségünket, a nemzeti újjászületésünk tiszta vágyát. A második évtől már két ágban indult el a menet, az idei évtől pedig már három ágban. Az útvonalak a Történelmi Magyarországot szelik át, s eszmeileg egy szívet rajzolnak a Kárpát-medencébe. A Nagypéntek délután 3 órakor útjára induló menet a Kárpát-haza stációit érintve 50 nap múlva, Pünkösd szombatján érkezik meg Csíksomlyóra, a főbúcsú helyszínére.

A Feltámadási menet jelvénye egy Árpád-kori motívumú szárnyas kereszt. Ez a motívum egyaránt elfogadható a katolikus és protestáns testvérek számára. Árpád-kori eredetében benne rejlik a keresztény/keresztyén egységünk eszméje. Benne rejlik Húsvét (kereszt), Pünkösd (szárny) szimbolikája is.

Az idei Feltámadási menet mottója: „Szent Atyám, tartsd meg őket a nevedben, akiket nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi.” (Jn.17 11.)