Friederike Beck könyvének ismertetése

A múlt héten ott hagytuk abba, hogy a szerző ismerteti, milyen módszereket alkalmaz Soros a „migránsvédelemre”, a „migrációs politika javítására” és „a nemzetközi migráció jobb irányítására”. Beleértve a migránsok jogai elleni fellépések akadályozását és perek indításának lehetővé tételét migránsok számára. E célból jogi szakértők és szervezetek még a korábbinál is erősebb hálózatát hozta létre, hogy a migránsok „jobban hozzáférjenek jogaikhoz”, vagyis átjussanak a jogi és bírósági akadályokon, amelyek gátolnák törvény előtti védelmüket.

A következő alfejezet címe: Oktatási és orientációs szemináriumok migránsoknak elutazásuk előtt

Soros migrációs kezdeményezése keretében jobban fel akarja készíteni a migránsokat arra, hogy jogaikat érvényesítsék és megvédjék, elsősorban azzal, hogy jobban hozzá tudjanak férni az információkhoz. Ez magában foglalja a minőség, a jelentéstevés, a tréning- és orientációs szemináriumok javítását, illetőleg hatékonyságuk növelését, mind a migránsok útnak indulása előtt, mind pedig a célországokba történő megérkezésükkor.

Következő alcím: Soros-ügyvédek stratégiákat dolgoznak ki a migrációhoz

George Soros ügyvédeket alkalmaz, akiknek az a feladatuk, hogy kidolgozzák, miként kaphatnak több jogot a migránsok, és miként lehet a már meglévő jogi stratégiákat folyamatosan javítani azért, hogy a menekültek külön erre szakosodott jogászok segítségével elérhessék azon céljukat, hogy Európában maradhassanak. Ilyen például Simon Cox, a Nyílt Társadalom Igazságügyi Kezdeményezése stábjában ülő „migrációs ügyvéd”. A londoni jogász jogi stratégiákat és projekteket fejleszt ki, irányít és használ, hogy globálisan elősegítse a migránsok jogait. Szorosan együttműködik a Nyílt Társadalom Alapítványok Nemzetközi Migrációs Kezdeményezésével is.

További terület, ahol Soros szervezetei segítik a migránsokat, a politikai reformok meggyorsítása a migránsok javára, valamint az érdekképviseleti szervek politikájának és a közöttük folyó dialógusnak a javítása. Ennek az a lényege, hogy az aktivistákkal nyomást építsenek fel a politikai reformok bevezetésének kikényszerítésére és a leginkább célravezető módszerek nyilvános terjesztésére.

Soros hálózatokat akar létrehozni, amelyekben a politikusok, az állam és a civil társadalom együttműködnek, és ahol egy „toleránsabb” társadalmat akarnak elérni annak érdekében, hogy az idegenellenességgel és a diszkriminációval szemben hatékonyabban tudjanak harcolni. A végcél a teljesen nyílt társadalom, a határ nélküli államok létrehozása és egy olyan, globálisan akadálymentes migráció kialakítása, amelynek révén a kivándorlást megcélzók akadálytalanul juthatnak el vágyaik országaiba. Ennek során Soros kifejezetten a tervezett, brüsszeli és máltai uniós menekültügyi és migrációs ügynökségek munkájába akar beleszólni.

A következő alcím így hangzik: Nyílt Társadalom – tartós álláskínálat

Soros szervezetei világszerte folyamatosan kínálnak munkát, és alkalmaznak embereket, akik Soros akaratának megfelelően és az ő pénzén dolgoznak. Mivel a könyv szerzőjének ezen információja is rendkívül fontos, teszteltük, hogy mennyire vonatkoznak az imént leírtak például a Magyar Helsinki Bizottságra, Soros legszeretettebb hazai NGO-jára.

Íme az álláskínálat kezdő része:

A SZERVEZET

A Magyar Helsinki Bizottság civil jogvédő szervezet, amely az emberi méltóságot védelmezi a jog és nyilvánosság eszközével. Segítséget nyújtunk menekülőknek, fogvatartottaknak és hatósági erőszak áldozatainak. A rendészeti és büntető igazságszolgáltatási kérdésekkel foglalkozó program fő tevékenységi területei: a hatósági erőszakkal, a kínzással és az embertelen bánásmóddal szembeni fellépés, az igazoltatásra vonatkozó szabályok és gyakorlat fejlesztése, a szabálysértési rendszer igazságosabbá tétele, a büntetőeljárási jogok (különös tekintettel a védelemhez és a tájékoztatáshoz való jogra) érvényesítése, az előzetes letartóztatás alkalmazásának korlátozása, a börtönviszonyok javítása és a túlzsúfoltság csökkentése.

A FELADAT

A jogi munkatárs a Magyar Helsinki Bizottság budapesti irodájában, teljes munkaidőben vesz részt a Bizottság rendészeti és büntető igazságszolgáltatási kérdésekkel foglalkozó programjának munkájában. Ennek keretében a programvezető és a rendészeti kérdésekért felelős társelnök irányításával a feladatai többek között:

1. aktív részvétel a rendészeti, büntető igazságszolgáltatási és jogállamisági kérdésekkel foglalkozó program stratégiájának megtervezésében, végrehajtásában és szervezésében, az egyes programelemek megvalósulásának folyamatos figyelemmel kísérése és értékelése…

…és folytatódik a 7-es pontig, majd jönnek az állásokra vonatkozó egyéb részletek.

(Folytatjuk.)