Friederike Beck könyvének ismertetése

Tovább folytatva a kötet 18. fejezetének ismertetését: a szerző egészen a legapróbb részletekig dokumentálja, hogy Soros milyen alaposan, körültekintően és előrelátóan építette ki migrációt segítő programját.

A Nyílt Társadalom Nemzetközi Migrációs Kezdeményezés programjában ez a magyarázat olvasható: A kezdeményezés 2013 januárjában született, és az európai Nyílt Társadalom Alapítványok három évtizednyi munkájára épül. A Nyílt Társadalom Európai Kezdeményezés célja, hogy szűkítse a távolságot a nyitott társadalom prototípusaként beígért kontinens ígéretei és a valóság között. Mind reaktív, mind pedig proaktív lépéseket alkalmaz annak érdekében, hogy politikai reformokat hajtsanak végre, és támogassa azon törekvéseket, hogy a polgári szabadságjogokat és az emberi jogokat egész Európában megvédjék. A migráció kihívásaival foglalkozik, és fellép a diszkriminációval szemben – beleértve az iszlamofóbiát és a romák strukturális diszkriminálását…

Soros kezdeményezési programja így magyarázza a munkát a jövőbeli munkatársainak:

– Munka a migrációs munkacsoport többi tagjával az aktivitási portfólió tervezésében és gyakorlattá alakításában, ami magában foglalja a támogatási pénzek továbbítását, a támogatói körök kiépítését és a lobbimunkát;

– a támogatásban részesülők azonosítása és kiválasztása, hogy ki lehessen alakítani a támogatási javaslatokat és azokat le lehessen zárni, valamint a támogatási pénznyújtási folyamat részeként írásos támogatási javaslatokat lehessen tervezni;

– a biztosított támogatások figyelemmel kísérése az internetes portálok rendszeres felkeresésével, valamint a tevékenységi és pénzügyi jelentések ellenőrzésével; interaktív kapcsolat a támogatásokban részesülőkkel és egyéb szakemberekkel olyan találkozók és összejövetelek alkalmával, amelyeknek közük van a programokhoz és a témához;

– folyamatosan tájékozódni a téma területén bekövetkező fejleményekről, kutatásokkal, valamint konferenciákon és találkozókon való részvétellel;

– kapcsolatok és hálózatok azonosítása, kiépítése és azok fenntartása a program látókörébe került politikaformálókkal, befolyásos személyekkel és partnerekkel, akik a migráció terén dolgoznak;

– adminisztratív kötelességek átvétele, hogy a lobbicsoportok munkáját szükség esetén támogatni lehessen, beleértve a pénzügyi keretet, a szerződéseket, a programdokumentációt és a rendezvények logisztikai feladatait;

– szükség esetén utazások.

A szerző leszögezi: George Soros migrációs kezdeményezésének szinte hálával tartozunk abban az értelemben, hogy milyen és mennyi bizonyítékkal szolgál arra vonatkozóan, mennyire kifinomult módszereket alkalmaz a gyakorlati lobbista és hálózati munkatevékenységben, és hogy a pénzügyi támogatások útján miként keríti a saját befolyása alá és tartja ott tartósan a civil társadalmi szervezeteket (NGO-k) és célszemélyeket.

Aki Sorosnál munkát akar szerezni, annak minimum néhány előfeltételnek eleget kell tennie. A szerző ezeket részletesen ismerteti, és ezek – természetesen – pontosan megegyeznek azon követelményekkel, mint amelyeket a hazai, Soros által támogatott szervezetek szabnak meg elvárásokként saját honlapjukon a náluk dolgozni szándékozókkal kapcsolatban.

A listázott követelmények ismertetése után Friederike Beck – aki nem sokkal e könyve megjelenése után, 55 éves korában elhunyt – hangsúlyozza, hogy milyen lenyűgöző az a normatív szigor, amelyet Soros használ migrációs programjának megvalósításánál. Ennek során a multimilliárdos sem pénzügyileg, sem tartalmilag nem bíz semmit a véletlenre, és minden mondatból átsüt, hogy szeme „ott van”. Az ugyanakkor meglepő, hogy migrációs kezdeményezése a migrációs stratégiák kifejlesztését is magában foglalja, ami további bizonyítéka annak, hogy a migrációt semmiképpen nem akarja a véletlenre hagyni, hanem stratégiai tervezéssel akarja azt előrevinni.

A szerző a fejezet végén azt írja, a továbbiakban még több bizonyítékkal szolgál, hogy Soros milyen, előre átgondolt tervek szerint irányítja a migrációs kezdeményezését. És figyelmeztet arra, hogy amikor a „balkáni útvonalon” történteket vizsgáljuk, akkor soha nem szabad elfelejteni megnézni, hogy mindez miként szerepel Soros migrációs kezdeményezési programjában.

A könyv 19. fejezetének címe: Soros áttételesen terjedő hálózata.

A fejezet azzal kezdődik, hogy Soros kezdeményezései, intézetei és hálózatai Európát is teljes mértékben áthatják. A részleteket a jövő héten ismertetjük.

(Folytatjuk.)