Friederike Beck könyvének ismertetése

A könyv 24. fejezete az előző héten bemutatott „ECRE” (Európai Menekültek és Menedékesek Tanácsa) hálózatot ismerteti, ahogyan az a balkáni migránsúton fejtette ki tevékenységét. A fejezet országra bontva részletezi a témát, és Magyarországgal zárul. Ebből megtudhatjuk, hogy a Magyar Helsinki Bizottságot az ECRE és az EPIM (Európai Integrációs és Migrációs Program) szponzorálja, és jelentős lobbitevékenységet hajt végre, valamint jogi segítséget nyújt a menedékkérőknek és menekülteknek, miközben bírálja az állami hatóságokat.

Friederike Beck bemutatja azt is, hogy a Magyar Helsinki Bizottság miként illeszkedik be a londoni székhelyű Európai Hontalanok Hálózata NGO-ba. Ez utóbbi nemcsak az államhoz tartozás alapjogát propagálja és segíti, hanem azt is, hogy mindenkinek az alapjogai közé tartozzék állampolgársága változtatása is. A másik magyarországi NGO a Menedék Migránsokat Segítő Egyesület, amelyet George Soros Nyílt Társadalom Alapítványai finanszíroznak.

A Menedék egyik feladata, hogy harcoljon azon európai előítéletek és klisék ellen, amelyek a migránsokra és adott jellemzőkkel körülhatárolható kisebbségekre diszkrimináló sztereotípiákat aggatnak, és amelyek ezen csoportokat még mindig akadályozzák abban, hogy teljes mértékben élvezzék polgárjogaikat. A Menedék különféle projektekkel akarja az ilyen sztereotípiák rasszista és idegengyűlölő jellegét „leleplezni”.

Most pedig ugorjunk át három fejezetet, hogy a kötet zárófejezetét ismertessük, amelynek címe: 2015: Az Európa erődítményt elpusztítják.

A különféle migránssegítő szervezetek egyik közös nevezője az, hogy igyekeznek meghonosítani a gyakorlatban: senki nem illegális.

Ezen „antirasszista” hálózatok központi feladata, hogy globális mozgásszabadságot és egyforma jogokat biztosítsanak mindenki számára. A fejezet elején a szerző rátér Orbán Viktor miniszterelnökre, aki George Sorost azzal vádolta, hogy olyan aktivisták körének a legprominensebb tagja, akik igyekeznek az európai nemzeteket aláásni azzal, hogy olyan menekülteket támogatnak, akik a Közel-Keletről igyekeznek Európába. Orbán 2015-ben a Kossuth rádiónak azt mondta, idézi őt Friederike Beck, hogy Soros neve talán a legerősebb példája azoknak, akik mindent támogatnak, ami a nemzetállamokat gyengíti. Ezen bevándorlókat támogató aktivisták automatikusan a nemzetközi embercsempészek hálózatának részeivé válnak.

A szerző a „Kitekintés” című fejezetben és a könyvet záró alfejezetben azt írja, hogy nem kell valakinek ahhoz különösen képzett jövőbe látónak lennie, hogy ne ismerje fel, világunkat roppant veszély fenyegeti. A nemzetközi jog a szuverén nemzetállamokból indul ki. Ezeket minél inkább gyengítik, annál inkább érvényesül az erősebb joga. E könyv, írja Beck, ezen „erőseket” tárgyalta. És ők pontosan azok, akik már ma bolygónk pénzügyi és egyéb erőforrásainak nagy részét uralják. Ők azok, akik véget akarnak vetni a határoknak és a védelmi zónáknak, amelyek a nemzeti sajátosságokat, törvényeket és hagyományokat óvják. És ők azok, akik mindezen struktúrákat egyszer és mindenkorra el akarják pusztítani.

A humanizmus, emberiesség és jótékonyság cukormázas bevonatával ellátott migrációs terv a háború mellett a legdestruktívabb fegyver az emberiség ellen. Azért, hogy a globalisták bakancstalpuk minél nagyobb nyomát hagyják az emberiség homlokán.

Azt az árulást, amelyet a németországi és európai politikai és másfajta elit a rájuk bízottak ellen elkövetett és elkövet, az az emberiség történetében páratlan. És mindezt a családegyesítésekkel még csak fokozni akarják. Az uralkodó elit Németországot és kontinensünket a legbizonytalanabb jövőnek szolgáltatta ki.

(Vége)