Most, hogy a 94 éves Teller Ede segítene az EU népszerűsítésében, valamint büszke, hogy Magyarország Amerika szövetségese, sőt azt ajánlja, a demokratikus országok vállaljanak vezető szerepet a klónozásban, és fontos, hogy „senki se tegyen különbséget klónozott és nem klónozott ember között”, komolyan mondom, már Faludy György aktfotóin sem csodálkozom. Azon sem, hogy Karel Gottnak komoly esélye van arra, hogy ő legyen az új cseh elnök. Végtére is Göncz, Nastase, Meciar, Havel, Horn és Medgyessy után tényleg mindegy, ki minek a mije. Miközben az amerikai külügyminiszter szánalmas Irak-ellenes bizonyítékait gyűrögeti, melyekhez képest a Reichstag felgyújtása nagyon profi munkának látszik, nálunk a világháborút támogató Medgyessy-kormány egyre vadabb lépésekre vetemedik, s a szolgálatában álló rendőrség igyekszik feledtetni még a jogállamiság látszatát is a tüntetések betiltásával, kivéve a Fiatal Baloldalt, mert ők „sajtótájékoztatás” céljára igénybe vehetik az egész Hősök terét. Az egyik kereskedelmi tévé is (meglepő módon) szóvá tette a demokráciához méltatlan eljárást, miközben a Vér és Becsület Egyesületről lazán odavetette: „a főleg kopaszokból álló”. Remélem, rájuk vernek egy-két pert ezért, mert a kereskedelmi tévékről viszont senki sem állította, hogy ott főleg kancsalok, görbe orrúak és púposak teljesítenek pártszolgálatot.

Nagyon nagy mamlaszok és/vagy gazemberek voltak azok, akik az Ellenzéki Kerekasztal körül ücsörögvén mindezt nem látták előre, hanem valóságos legitimitás nélkül elkezdtek megállapodni a szovjet és amerikai szoldateszka küldötteivel, ügynökeivel – ha ugyan nem mind azok voltak. S most ugyanezek a figurák akarják velünk elhitetni, hogy minden a legnagyobb rendben, ha az EU-hoz csatlakozunk, hajunk szála sem görbülhet többé. Legalább ne hazudnának ilyen siralmasan! Z. Kárpát Dániel EU-tanázia című könyvéből még a laikus is megértheti, mi vár a magyar népre a csatlakozás után. A közgazdász fiatalember tényekkel és számokkal tárja elénk mindazt, amit a hájfejű szocialista szakértők és a szemüveges prolitológusok hada sem volt képes megtenni milliókért, sőt milliárdokért: megmutatja a csatlakozás mérlegét, az előnyök és hátrányok összefüggéseit. De ne legyenek illúzióink: akik Brüsszelben helyettünk tárgyaltak, jóváhagytak és aláírtak, egy korábbról igen jól ismert emberfajta egyedei és utódai – a KGST hallatlanul előnyös szerződéseit is ők kötötték. Ami pedig a csatlakozást illeti, aligha hagy más lehetőséget Ron Werber és az MSZP által bérelt többi kampánymenedzser. Ahogyan a NATO tagjai lettünk, ahogyan az MSZP-SZDSZ megnyerte a választást, úgy veszünk részt az iraki háborúban, s úgy csatlakozunk az Európai Unióhoz. Ami Medgyessynek, Kovácsnak, Hornnak, Kunczénak és Petőnek jó, az nekünk is biztosan jó. S mivel a nemzetőrség ügye végképp lekerült a napirendről, az országot meg lassan csak a taszári „arabok” védik, a katonaság leszerelve, a rendőrség megfélemlítve, a jogállam széttiporva, az elit megvéve kilóra, az ellenzék idézőjelbe téve, a mai Magyarország kezd hasonlítani az NDK-hoz vagy Lengyelországhoz 1989 előtt, ahol többpártrendszer működött és érdekes módon mégis a kommunistáknak lett igazuk. És amit osztrák, német, orosz nem tudott elérni, azt most az Európai Unió mézesmadzaga eléri: önként lemondunk Erdélyről, végképp kitépjük a Szent Korona testéből és oltalmából. Vagy inkább önmagunkat, s köszönjük mindezt annak a tudatlan tömegnek, mely szerte a világon és Magyarországon aláveti magát a globális hatalomnak és helyi szolgáinak. Köszönjük mindezt annak a tudatlan tömegnek, melynek egyetlen meg nem érdemelt jussa a választójog, ami ez idő tájt néhány ezer forintot ért hazánk gyengén fejlett tájain. Az EU-csatlakozás után elsősorban az MSZP tömegbázisa fog koldusbotra jutni, a „baloldali” érzelmű és pénztárcájú nyugdíjasok még aligha sejtik, hogy a csatlakozás után minden államban csak az árak növekednek, a nyugdíjemelés és a jóléti kiadások növelése elképzelhetetlen a költségvetési deficit csökkentésének szigorú előírásai folytán. Nálunk becsületesebb országokban ezt a tényt jó előre közlik is a polgárokkal, nálunk csak a nagy, ködös elvtársi duma megy, melyet oly jól ismerünk a KGST- és Varsói Szerződés- időkből, amikor Kovács és Medgyessy még a nagy Szovjetuniót szolgálta. Bizonyos keserű elégtételt érzek, ha arra gondolok, ez az irgalmatlan és reménytelen MSZP-s tömegbázis mekkorákat fog káromkodni, igaz, ezek az alkoholgőzös és krumplilevesszagú káromkodások nem jutnak el a lakóparkok úri gettóiba, a Rózsadomb és Lipótváros kiválasztott népéhez.

Minden leépül, ami nem kell a gazdagoknak. Olvasom, hogy több mint hatszáz vidéki postahivatal bezárását tervezik: minek a szegény vidékieknek a posta? Internetezzenek, faxoljanak ők is, építsék a tudásalapú társadalmat a négy elemit bukás nélkül elvégzett kis idiótákkal, akikből, ha megbecsülik magukat, még pornósztár vagy gyorséttermi eladó is lehet.

Azt még a legostobább, legkorruptabb politikusaink sem sejthetik, ezen túlmenően milyen baljós, sőt végzetes sorsot szánnak saját utódaiknak is, ha a szovjet zsarnokság szolgálatából ilyen könnyedén át tudtak állni az ellenoldalra, a globális pénzhatalom szolgálatába. Olyan könyörtelen világ készül itt, melyben nekik sem lesz helyük, mondjuk talán néhányuknak, akik milliárdokat loptak el a közvagyonból, s megvan a kastélyuk, bunkerük Floridában, Kaliforniában, Izraelben vagy a Loire völgyében.

Évekkel ezelőtt olvastam, most véletlenül újra kezembe került a neves amerikai jövőkutató, Alvin Toffler jó tíz évvel ezelőtt megjelent könyve, a Hatalomváltás. Alcíme: Tudás, gazdagság és erőszak a XXI. század közepén. A Jövősokk szerzője sok mindent nem látott előre, így a multinacionális cégek még nem erősödtek meg oly látványosan, hogy nyíltan háborúzzanak egymás között, Amerika, a „megsebzett óriás” már elindult lefelé a lejtőn, miközben Nyugat-Európa szisztematikusan végrehajtja több évtizedes tervét, Kelet-Európa bekebelezését és másodlagos piacként való fenntartását, hogy így létrehozza az Európai Egyesült Államokat, német irányítás alatt.

Azok a szerencsétlen és ostoba magyar politikusok, akik most némi baksisért Amerika mellett viszik háborúba az országot és szembeszállnak azzal az európai közösséggel, melyhez amúgy tartozni óhajtanak, nemcsak háborús bűnösök, de alapvetően félreértik a kialakuló erőviszonyokat is. Az új típusú gyarmatosítást Európa-szerte kiábrándulás fogja követni, s a nemzeti erők mindenütt el fogják kergetni a gátlástalan, hataloméhes „brüsszelitákat”. Azt már csak én teszem mindehhez hozzá, hogy mind a „fenntartható fejlődés”, mind pedig a „tudásalapú társadalom” nem egyéb üres szólamnál – a világ a gátlástalan és indokot nem is kívánó erőszak irányában halad Amerika (és Izrael) vezetésével, olyan totális ellenőrzésre törekedve a világ anyagi és szellemi erői felett, amelybe csak belebukhat – sajnos, lehetséges, hogy a lakott világ egy jelentős részével együtt. Amikor egy Bush nevű pszichopata és egy Saron nevű tömeggyilkos nem a hágai bíróságon fejti ki véleményét, alighanem igaza van Alvin Tofflernak, hogy a vallások szerepe felértékelődik. Most éppen a mohamedán vallásé, melyet példátlanul ostoba módon „sikerült” sarokba szorítani egy olyan szövetségnek, melyre a „keresztény” jelző aligha illik már rég. Abu Hamza al-Masri imám, egy észak-londoni moszlim mecset korábbi papja kijelentette, hogy Allah azért pusztította el a Columbia űrhajót, mert amerikai keresztényeket szállított, egy Indiában született hindut és egy izraeli zsidót, aki mellesleg húsz éve bombázott egy iraki erőművet is. Az imám isteni jelnek tekinti, hogy az izraeli éppen Texas állam Palestine nevű városa felett lelte halálát. A Nagy-Britanniában élő két és fél millió (!) moszlim többsége persze nem osztja az imám nézeteit, vagy csak titokban, mert a zsidó-keresztény kultúrkörben most gyászolni illik, és a Szabadság térre feltehetően már tervezik a Columbia hőseire emlékező gigantikus emlékművet, egymilliárdos különkeretből, pályáztatás nélkül. Így megy ez.

Az amerikai gondolatrendőrség hazai szakértői már elkészültek a politikailag korrekt gyűlöletbeszéd alkotmányos kereteinek meghatározásával. Nagyobb ünnepeken javasolnám, hogy rendeljenek el kijárási tilalmat és csak a Fiatal Baloldal és az Új Generáció aktivistái tarthassanak gyűléseket a kereskedelmi televíziók és a különböző másságok képviselőinek támogatásával.

Őszintén mondom, nagyon kutya világ jön ránk, ha nem fogunk össze végre, mert a globális terror mindennap eggyel több hurokkal szorít minket, és a D-209-es és a többi ügynök állandóan kísérletezik, mennyit lehet szorítani még, hogy nagyon ne üvöltsünk, kezünk ökölbe ne szoruljon, kasza-kapa után ne nyúljon. Csak egyvalamiről ne álmodjatok, magyar testvéreim: arról ne, hogy az igazság, a törvény, a jog erejével hatni tudunk esküdt, ádáz ellenségeinkre. Ezt már láttuk 1949-ben, 1957-ben, 1989-ben. A népi demokratikus, a szocialista, a kapitalista, a kapitalista demokratikus terror nagyjából ugyanúgy működik. Kell hozzá egy idegen nagyhatalom támogatása, egy mohó és könyörtelen uralkodó és élősdi réteg, és kell hozzá egy megfélemlített, félretájékoztatott, állását, vagyonát, gyermekeit, jövőjét féltő nép. Ha ez megvan így együtt, akkor működik. Mint most.