Azt, hogy mire mely szót használom, maga a jelenség és a nyelvérzékem dönti el. Nem a jó vagy rossz modorom.

Főként a Magyar ATV csatorna a hülyeségre nyíló ablak. S nem ritkán, sőt egyre gyakrabban az RTL Klub és a 2-es tévé. Pontosítok. Nem maga a csatorna a hülye, nem is az abban látható valamely személy, vagy intézmény, hanem az elhangzó szöveg, műsor, vélemény a hülye, vagyis hülyeség.

Rendkívül fontos meghatározni, hogy mi váltja ki a hülyeséget ezekben a csatornákban. Két alapvető ok. Az egyik a mérhetetlen haszonlesés, pénzsóvárgás, ahogyan mondani szokás: az édesanyjukat is eladják egy rossz poénért. Ezzel nem foglalkozom. A másik ok a rosszul értelmezett kötődés valamihez. Mivel főleg baloldali jelenségekről van szó: pártjukhoz és kormányhoz fűződő hamis hűség.

Tehát a hülyeség legtöbbször valamiféle elfogultság, pártos vagy személyes kötődés következménye. Ezt nevezhetjük A típusú hülyeségnek. Az elfogultságból fakadó hülyeség klasszikusan tiszta példája a Heti Hetes és legutóbb benne Farkasházy Tivadar okfejtése, amelyben megvédte Medgyessyt és Draskovicsot elképesztő ostobán időzített téli nyaralása miatt. Annyira vak volt az elfogultságtól, hogy képtelen volt észlelni a köztük bizonyára legokosabb Verebes István logikus ellenvéleményét és a többiek fanyalgását. Elfogultságból fakadnak a Mészáros Tamás-, Dési János-, Avar János-féle kompániák hülyeségei is, Bolgár Györgyről nem is szólva.

B típusú hülyeségnek nevezhetjük a gyűlöletből fakadó vélekedéseket. A gyűlölethabzás is elsősorban a baloldali csatornák és műsorok jellemzője. A gyűlölet első számú célpontja Orbán Viktor. És persze pártja, a Fidesz. Másodjára Lovas István. Mi ennek az oka? Az úgynevezett nemzeti konzervatív oldaltól való rettegés. Orbánon és a Fideszen keresztül akarják lejáratni, erkölcsileg megsemmisíteni a nemzeti oldalt, az ellenzéket, Orbánt pedig Lovas lejáratásával. Ennek mi az oka? Nem kevesebb, mint az, hogy Orbán kiemelkedően a legkarizmatikusabb magyar politikus. A baloldalnak főleg csak harmadhegedűsei vannak. Másod- is alig, első pedig nincs, vagy ha kinevezik annak, cincog, hamisat fog a vonójával. Tehát irgalmatlanul kiirtani azt, aki fejjel kimagaslik. A baloldalnak Lovasa sincs. Ez az ember olyasmit tud, amit senki a baloldali újságírásban, sőt Európában sem. Ezért is, én ezt megértem: tajtékozva kell gyűlölni. Példa erre a szindrómára a Magyar ATV kérdése: Ki a jobboldal vezetője? 1. Orbán Viktor, 2. Lovas István. E tökéletesen hülye kérdésben benne rejlik a totalitárius rendszerek ideológiája, amelyre az eszük jár még ma is a fent említett baloldali uraknak. ők ugyanis homogenizálnak, képtelenek megérteni a nemzeti oldal ideológiai sokszínűségét.

A C típusú hülyeség a tényleges tudatlanságból ered. Ennek is két oka van. Vagy az, hogy nem akarnak tudni a delikvensek, tehát álhülyék, ilyenek az MSZP- vagy az SZDSZ-politikusok, politológus-, pénzügyi és médiaszakértőik, akik tudatosan tudatlanok. A másik ok: félrevezetett szavazóik valódi butasága. Ez utóbbiak tudatlanságukat saját újságíróinak, publicistáinak köszönhetik, akik meghamisított tényekkel etetik őket. Némelyik arca ugyan eleve hányingert kellene hogy keltsen a nézőben, de az elmúlt ötven esztendőben a rossz arcokhoz hozzászoktatták híveiket a totalitáriusok, ezért a hánytatók nem hatnak.

A negyedik fajta alaphülyeség a dogmatikus merevségekből fakad. Ez a D típus. Főleg a szabad demokratákra jellemző, akik a liberalizmust értelmezik dogmatikusan. Magyar Bálint iskolareformja ennek iskolapéldája, az oktatási törvény pedig cirkuszi borzalom-sátorban pénzért mutogatható. E körbe tartozik Konrád György és főleg Gusztos Péter drogliberalizációja. Az ötödik, E típusú hülyeségfajta a logikus gondolkodás teljes hiánya. Ez a kormányzásra jellemző, a pénzügytől a mezőgazdaságig, a környezetvédelemtől az egészségügyben elkövetett rémtettekig.

Végezetül az összes hülyeségtípus együtt uralja a Magyar ATV-ben a baloldali nézők által beküldött SMS-eket. E szövegek a baloldali sok évtizedes uralom görbe tükrei. Én a helyükben röstellném ezeket nyilvánosságra hozni.