Lopások, csalások, megvesztegetések, hűtlen kezelések, hatalommal való visszaélések. De nemcsak ezek az eddig elrejtett szkeletonok zuhognak elő, hanem itt az orrunk előtt, utcán, közterületeken zörögnek iszonyatos méretű masztodon-, dinoszaurusz-, mamut-csontkollekciók, amiket éppen úgy letagadnak a balliberálisok, mint azt tették a „kis” csontvázakkal.

Attól tartok, hogy ezek a szkeletonok még nagyobb bajt, gondot okoznak az új országrendet akaró nemzetnek és nemkülönben a népakaratot végrehajtó Orbán-kormánynak. Mik ezek a csontszörnyetegek, amelyek a világ legnagyobb osszáriumába sem férnének bele? A közegészségügy, az oktatás, a közbiztonság, a vidék elnyomorodása, a mezőgazdaság vergődése, az ipar külföldi kézre kótyavetyélése, az eladósodás, de mindenekelőtt a közerkölcsök szétcincálása, aminek következménye a családeszmény lejáratása és a népesség tragikus fogyása.

És őskori brontosaurus, vagyis csontváz a kettős állampolgárság ügye. Ne gyurcsányoljunk, vagyis kerteljünk: a kommunista rezsimeknek hatvan esztendejük lett volna arra, hogy megszabaduljanak e gondtól. Annál is inkább, mert eszményképük, Lenin nevezte Trianont „rablóbékének”. Ehelyett sorozatos megalkuvásaikkal, nemzeti érdekeink elárulásával elkapatták, sőt megerősítették ellenségeinket, sorozatosan behódoltak például a szlovákoknak.

Elképesztő, hogy még ma is akadnak köztük és néha köztünk is ötölők-hatolók. Hamis érvekkel. Valami Gyurcsány-féleség kijelentette: felelős hazafi az, aki nem bolygatja az állampolgárság ügyét. Ez a Szálasi-szabású kommunista milliárdos mer felelősségről és hazafiságról nyivákolni?

Amikor az ő habzó, tétovázó gyáváskodásuk gerjesztette ormótlan szörnyekké a trianoni vérszívókat, amivel a nemzeti politikusok sorsát keserítették meg. Ennek ellenére hazugság, hogy körül vagyunk véve ellenséggel, amint azt ők állítják. Az osztrákok fütyülnek a kettős állampolgárságra. A szlovének, a horvátok nemkülönben. A szerbek egyértelműen elfogadják. A román annyira öntudatos náció, hogy nem törődik ilyesmivel, annál is inkább, mert nekik ott vannak a moldáviai-román kettős állampolgárok. Az ukránok előbb-utóbb Oroszországgal szembesülnek majd. Maradtak tehát a szlovákok. De ez a megfogalmazás így pontatlan. Maradtak a Fico-nagyságrendű méretes bikficek. Ne azonosítsuk őket még a megtévesztett, fölheccelt szlovákokkal sem.

A legnagyobb gondnak, s a szlovákok neuralgosaurus-csontvázának azt tartom, hogy kisebbrendűségi komplexusban szenvednek. Nem illik ezt kimondani, ezért gyógyíthatatlan a kór. Meg kell győzni őket, hogy tehetségesek, értékesek, csak a vezetőik ostobák és gonoszok. S ha megszabadulnak traumájuktól, szép közös jövő várhat ránk.