Mert ilyen is van. Az SZDSZ és az MSZP butasága szükségszerű, mert nem szabadulhatnak lényünkből fakadó dogmatizmusukból. Elszakadtak a valóságtól, nem értik: megváltoztak létfeltételeik 1990 óta. Megszűnt az egypárti diktatúra, többpárti rendszer van, független civil mozgalmak ügyködnek, eltörölték a cenzúrát, s már média, sajtó sem az ő kizárólagos hitbizományuk.

Tudat alatt ezt ugyan sejtik, ezért próbálják a többi pártot szétbomlasztani, a fegyveres erőket hatalmul, alá vonni ismét, a gyűlöletbeszéd elleni törvényt keresztülerőltetni, hogy visszalophassák általa a cenzúrát. És azért fasisztáznak, rasszistáznak, szélsőjobboznak, hogy ürügyet találjanak az önkényuralom legalább részleges bevezetésére. Mindez azonban fölösleges ostobaság a részükről, mert csak átmenetileg téveszthetik meg a külföldi sajtót is, meg a naív hazai magyart is. Büntetlenül nem lehet farkassal riogatni.

Felesleges ostobaság az is, ha azt híreszteli valaki: nem történt rendszerváltozás. Legföljebb a vörös önkény részlegesen visszaszivárgott, s továbbél az MSZP vezetőiben, s az SZDSZ terrorisztikus hajlamaiban, felsőbbrendűségi gőgjében. A bukott rendszer vissza-visszakapaszkodik a történelem logikája szerint, s addig erőlködik, amíg végképp érdekképtelenné nem válik. Visszaszivárgását segítette ikertestvére, az SZDSZ, de mára az is kipurcanófélben van. Kezdetben a két dogmatizmus még erősítette egymást, mára végelgyengültek. Lényükkel azonos szükségszerű ostobaságaikból ered bukásuk.

Ébredjünk már arra föl, hogy a magyarországi szocializmus és liberalizmus haláltáncának lehetünk a tanúi. Artikulálatlan halálhörgés Magyar Bálint és Sándor Klára oktatási törvénytervezetének az erőszakolása. Mint ahogyan fölösleges ostobaság a gyes és gyed nyirbálgatása is. Állami ráfizetés, kismamáknak nincs munkahely, gyermekeknek nincs bölcsőde, s a Fidesz amúgy is eltörli néhány hónap múlva. Ugyanakkor a két párt szemszögéből kényszerítően szükségszerű ostobaság, mert nemzetellenes, nemzetirtó lényegükből fakad.

Abszolute fölösleges ostobaság a turulvadászat vagy a vagyonadóval való kínlódás is. Csak arra jó, hogy maguk ellen gerjesztik a nemzeti öntudatot. És hápognak méltatlankodva.

Mekkora fölösleges ostobaság Dávid Ibolyát és Herényi Károlyt a mentelmi jog mögé bújtatni! Miben reménykednek a szocialista cinkosok? Országot elsöprő árvízben? Budapestbe csapódó óriási meteorban? Abban, hogy megnyerik a választásokat?

Mindeme fölösleges ostobaság a szükségszerű örökségből fakad, mert nem tudnak megszabadulni posztdiktatórikus megrögzöttségeiktől. Gúnyolták Orbánt, hogy hányszor megbukott, de a nemzet mindig talpra állt, ezer esztendeje! Ők pedig képtelenek okosan kezelni EP-választási bukásukat. Mert szájukig ér fölösleges butaságuk. És erőszak és fegyver és külső segítség nélkül képtelenek regenerálódni.

Csak az a baj barátaim, hogy a magyar nép is fölösleges ostobaságokat követett el azzal, hogy ezt a söpreteg bandát minduntalan visszaszavazta a hatalomba. Az ezeréves magyar államiság és a világ legszebb parlamentje csúfságára.

Szalay Károly