Az önök számára közismert, mindig is el voltam ragadtatva e pártocska lidérces képviselőinek mérhetetlen tudatlanságból fakadó dölyfjétől, rosszul értesültségéből fakadó magabiztosságából. Ám amit e párt Demszkyt is alul múló legóembere, vagyis reklámarca, Magyar Bálint művelt és művel még ma is, ahhoz képest Frankenstein rémhörgése megnyugtató altatódal. Rögeszmésen megreformálja a közoktatást. És ami a legszörnyűbb az egészben, az MSZP-képviselők gyászhuszárserege, élén a passzírozott lekvár, fejbólintó Hillerrel, könyörtelenül kiszolgálja a liberális szeszélyeket. Áhítattal. Karinthyt idézve szabadon: az SZDSZ nagy szent fenekébe beleomolni vágyón.

A föltűnően sok beszédhibás, gyógytornára szoruló gyermek országában – mert azzá vált a mi hazánk – sorra számolják föl a speciális iskolákat: s miközben vesztesek vagyunk a nemzetközi iskolások versenyein (kivétel erősíti a szabályt), elképesztően bugyuta „rövid szó – hosszú mondat” liberális elméleteket találnak ki olvasókönyveink és diákjaink elhülyítésére. Mintha csak azt szeretnék, hogy az egész ország, már ifjoncként hozzájuk hasonlóvá váljon.

De ez mind semmi ama logikaellenes merénylethez képest, amit most terveznek. A huszonegyedik században! A technika és a természettudomány immáron háromszáz éve tartó századában. Az agydiarés liberálisok a kiáztatott lelkiismeretű posztkommunisták alácincogásával a természettudományos órák számát akarják csökkenteni! Két óráról másfél órára! Hát nem téboly ez? Hát nem azt halljuk egyfolytában, hogy humán-értelmiségből fölösleg van, hogy kevés a mérnök, technikus, vegyész, biológus? Itthon is, és külföldön is? Hát nem jajonganak önök ettől a minősített liberális ostobaságtól, amit az SZDSZ irányít, és farkincája az MSZP művel ebben a szerencsétlen országban?

De ha csak ez volna a baj. Friderikusz műsorában Erdő Péter oly okosan nyilatkozott, hogy sürgősen ellenműsort kellett szerveznie a tévériporternek. Mire egy kopasz kobakú, álsavonarolával simfeltette le sebtiben a katolikus főpapot és a katolikus egyház múltját. Persze ez a szellemiekben oly önmegtartóztató szadeszes fölfújt önteltségében nem is sejtette, mennyire híjával van a reális történelmi ismereteknek, kiváltképp a logikus történelmi gondolkodásnak. Arra viszont jó volt, hogy érzékeltesse nemcsak a természettudományos oktatáson, hanem a humanióliák tanításán is javítani kell. És fejleszteni a készségeket. A testnevelést, a rajzot, az éneket. Kodály hazájában sorvasztják a zenét, Szentgyörgyi, Csonka, Eötvös Loránd, Puskás Tivadar, Bolyai, Jedlik országában pedig a természettudományos kultúrát!

Beteges keresztényutálatuktól elvakulva nem is sejtik talán, hogy a 18. században a kegyes tanítórend vezette be a természettudományok oktatását nálunk is, és Európában is. Hálával gondolok paptanáraimra, hogy humán beállítódásom ellenére megszerettették velem a vegytant, a biológiát, hogy történelemtanári diplomával fizikát taníthattam az ötvenes években, mert már akkor is hiány volt fizikatanárból. Kakaóbiztos számítógépünk, digitális táblánk ugyan nem volt, de jól fölszerelt tornatermünk és laboratóriumunk igen, a piaristáknál. Most pedig van káosz, kapkodás és hozzá nem értés a liberálisok rosszvoltából.

Szalay Károly