Az egész napos tanácskozáson szakértők, jogászok és közgazdászok, közösségi vezetők tartottak előadásokat. Többórás vita után a régióelnökség elfogadta a testület által megfogalmazott állásfoglalást. Eszerint az EU jogszabályai által is előírt méltányosság és esélyegyenlőség elveit súlyosan sérti az a körülmény, hogy a magyar termőföld külföldiek számára történő áruba bocsátása a csatlakozást követő hetedik évben kötelezővé válik, amikor is minden előrejelzés szerint a nyugati átlagkereset még többszöröse lesz a magyarnak, s a magyar termőföld ára még mindig jóval olcsóbb lesz a nyugat-európainál. Az állásfoglalás leszögezi: elfogadhatatlannak tartják a magyar földek idegen kézre kerülését: „egy pannon Palesztina rémképét vetíti előre”.

Álláspontjuk szerint a csatlakozási tárgyalások alatt nem rendeződött a leszakított magyar nemzetrészek és Magyarország jogviszonya, nem biztosított a jövőbeli szabad mozgás. A testület tiltakozik a vízumkényszer indokolatlan bevezetése ellen is, ami Kárpátalja és Délvidék magyarjait vasfüggönyként választja majd el az anyaországtól.

Ezért az MVSZ régióelnöksége felszólítja Magyarország polgárait, hogy NEM-mel voksoljanak az európai uniós csatlakozásról tartandó április 12-i népszavazáson. A NEM győzelme megnyitná a lehetőséget, hogy a csatlakozási feltételeket a méltányosság és esélyegyenlőség elvei szerint újratárgyalják.

Patrubány Miklós beszélt még a kisebbségi jogok védelméről is. – „Ezzel az unióval, amely befogadja a Benes-dekrétumokat, én személy szerint nem kívánok közösséget vállalni.” Végül hozzátette, a népszavazás kimenetelétől függetlenül aláírásgyűjtést indítanak Magyarországon azzal a céllal, hogy 200 ezer aláírással népszavazás útján kötelezzék az Országgyűlést arra, hogy törvényben biztosítsa a Magyarország határain kívül élő magyarok kettős állampolgárságának lehetőségét.