Közel másfélszeresére nőttek a kulturális támogatások

Fotó: shutterstock.com, archív

Az Orbán-kormány mindkét ciklusa alatt jelentős figyelmet és anyagi erőt fordított a kulturális területek fejlesztésére. A kulturális kiadások összege a 2010-es 211 milliárd forintról 2016-ra 300 milliárdra nőtt. Jelenleg prioritást élvez a nemzeti közgyűjtemények tevékenységének fejlesztése és a szervezeti-szakmai korszerűsítés.

A 2017. évi költségvetés jelentős bővülést tartalmaz, megkezdődhet és folytatódhat számos kiemelt beruházási program. Ilyen a budapesti Iparművészeti Múzeum műemléki rekonstrukciója, amire a kormány 2017-ben 10,1 milliárdot biztosít. A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Erdély tájegységének megvalósítására 1,9 milliárd forint támogatás áll rendelkezésre. Emellett sor kerülhet a Magyar Nemzeti Múzeum kertjének helyreállítására is, 300 millió forint felhasználásával.

Kiemelt fejlesztési cél a Liget Budapest projekt megvalósítása. A Városliget egyszerre működött parkként, valamint kulturális közintézmények és események befogadótereként, a projekt ezt a tradíciót folytatja a meglévő intézmények fejlesztésével és új múzeumépületek átadásával. A projekt részeként a park zöldfelülete bővül, 60-ról 65 százalékra nő.

A kormány figyelmet fordít a vidéken élők kulturális értékekhez való hozzáférési lehetőségeire is, a cél az, hogy az emberek lakóhelyükön találkozhassanak kulturális értékkel, és lehetőségük legyen csoportok, szakkörök, klubok keretében részt venni a kulturális értékteremtésben. Már 2015-ben mérhető elmozdulás volt a két meghatározó szegmensben, a könyvtári szolgáltatás és a közösségi művelődés területén.

A hozzáférés bővítése érdekében emelték a települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak normatív támogatását, e célokra a 2016. évi és 2017. évi költségvetésben már 8,72 milliárd forintot fordítottak. A 2013-tól folytatott fejlesztések hatására ma Magyarország minden 5000 fő alatti településén biztosított a színvonalas könyvtári ellátás, vagyis a megyei könyvtárak 2822 településen vannak jelen. A Digitális Jólét Programban elindított széles sávú internet fejlesztés eredményeként pedig korszerű számítógépek állnak rendelkezésre minden érintett településen. A könyvtári szolgáltatások területén pedig meghatározó jelentőségűvé vált az Országos Dokumentumellátási Rendszer, amelynek segítségével az olvasók minden település könyvtárában hozzáférhetnek az országos, egyetemi és megyei könyvtárak gyűjteményéhez.

A vidéki múzeumi hálózat fejlesztésére 2016-ban és 2017-ben is összesen 506 millió forintra pályázhatnak önkormányzatok. Növekedett a kulturális fesztiválokra fordítható keret. A vidéki és határon túli fesztiválok támogatására 2016-tól 250 millió forintos külön keretet tart fenn az EMMI. A Nemzeti Kulturális Alap fesztiválfinanszírozásra fordítható keretét ezzel egyidejűleg 200 millió forinttal emelte meg a minisztérium, a vidéki és határon túli fesztiválok így összesen 806,7 millió forint állami támogatásban részesülhetnek. Az EMMI célja a támogatás növelésével a kulturális decentralizáció és a vidéki művészeti fesztiválélet erősítése.

Lapszám: