A kárenyhítésre szánt ötmilliárd forintot azok között a gazdák között osztja szét a tárca, akik május 15-ig bejelentkeztek a kárenyhítési rendszerbe, és október 20-ig beadják igényüket az illetékes Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalnak. A minisztérium ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a mostani bejelentés önmagában nem jogalap arra, hogy magánjogi szerződéseket bárki egyoldalúan, vis maiorra hivatkozva megszüntessen vagy felbontson.

(MR)