A PMA annak érdekében, hogy a tehetséges, már fiatalon is komoly értékeket teremtő személyt vagy közösséget elismerjen, és ezáltal felhívja a figyelmet e korosztály kiválóságaira, 2006-ban létrehozta a „Fiatalok a Polgári Magyarországért” Díjat.

A PMA minden évben egy olyan 35 év alatti személynek vagy egy túlnyomórészt 35 év alatti fiatalok közösségének adományozza a díjat, aki, amely tudományos, közéleti, művészeti, karitatív, közösségépítő tevékenységével, személyes példamutatásával a jelenen átívelő, túlmutató szellemi, emberi értékeket hoz létre, és tevékenysége jól jellemzi a polgári-keresztény-nemzeti értékközösséget. A „Fiatalok a Polgári Magyarországért” Díj egy plakettből és egy oklevélből áll, a díjjal járó juttatás összege egy millió forint.

Az alapítvány februárban a médián keresztül hívta fel a magánszemélyek és a civilszervezetek figyelmét a díjra, és kérte, hogy tegyenek javaslatot arra az emberre vagy szervezetre, akit, amelyet méltónak találnak az elismerés elnyerésére. A javaslatokat írásban, február 21-ig várta a PMA. Összesen 25 felterjesztés érkezett 19 magánszemélyre vagy közösségre. A javaslatok közül az alapítvány kuratóriuma választotta ki a díjazottat.

A kuratórium a díjat 2010-ben a Misztrál Együttesnek ítélte. A díjazottak az egy millió forintot, a díj plakettjét és az elismerést tanúsító oklevelet Mádl Dalma asszonytól vették át 2010. március 29-én Budapesten, a Polgári Magyarországért Alapítvány székházában.

Az 1997-ben alakult Misztrál Együttes ismert és kevésbé ismert költők verseit zenésíti meg sajátos és egyéni hangon. Dalaikban ötvöződik a történelem, a hagyomány és a különleges, gyökereiben magyar és modern dallamvilág. Az együttes sokat tesz a magyar irodalom népszerűsítéséért. Igényes és sok szeretettel összeállított műsoraikkal eljutnak számos hazai településre, de ugyanígy sorra járták már a határon túli magyarlakta területeket is. Rendszeresen tartanak rendhagyó irodalomórákat is.

Klubjaikban – jelenleg három önálló klubot működtetnek, kettőt Budapesten, egyet Vácott – és az eddig már nyolc alkalommal megrendezett Regejáró Misztrál Fesztiválon kulturált szórakozási lehetőséget biztosítanak egyre növekvő táboruk tagjainak. Számos évfordulóra önálló kiadványokat és műsorokat készítettek. 2004-ben megjelent Mezőn széllel járók című lemezükön Balassi és kortársai verseit dolgozták fel a költő 450. születésnapja alkalmából. 2006-ban megjelent Megkopott harangszó című lemezükön Tolcsvay Bélával, Kobzos Kiss Tamással, Kis Gergely Mártonnal és Pusztai Gáborral kiegészülve emlékeztek a művészet eszközeivel 1456-ról és 1956-ról. 2007 májusában jelent meg a Hangzó Helikon sorozat legújabb tagjaként az együttes Dsida Jenő verseit tartalmazó nagylemeze, mely 2008-ban megkapta az aranylemez minősítést. A korongon 22 költemény szerepel az 1907-ben született erdélyi költőtől a Misztrál megzenésítésében.

2008-ban két új műsort állítottak össze: az egyik a száz esztendővel ezelőtt, 1908 januárjában indult korszakos jelentőségű folyóirat, a Nyugat előtt tiszteleg; a másik pedig Dunai Tamás színművésszel egy Dsida Jenő verseket tartalmazó irodalmi est. Ebben az esztendőben jelent meg az együttes 10 éves ünnepi koncertjén készült hangfelvétel dupla CD formájában és egy Janus Pannonius válogatott verseit tartalmazó hanglemezen 4 megzenésítésük.

2009-ben Eperjes Károly és Sudár Annamária közreműködésével a magyarországi pálos rend történetéről készítettek műsort.

Az együttes tagjai: Török Máté – cselló, gitár, mandolin, koboz, ének; Heinczinger Miklós – furulyák, klarinét, doromb, ének; Hoppál Mihály – nagybőgő, saz, brácsa; Pusztai Gábor – ütőhangszerek; Tóbisz Tinelli Tamás – gitárok, ének; Csóka Sámuel – hangmérnök, technikus

A „Fiatalok a Polgári Magyarországért” Díj korábbi kitüntetettjei: 2009 – Várda Ferenc; 2008 – Malina Hedvig és a Kruchina testvérpár; 2007 – Európa Szívében Alapítvány és Bujdosó János; 2006 – Tamás Gábor vezette szegedi neurobiológus-kutatócsoport és az UFI (Utolsó Figyelmeztetés) szerkesztősége.