Hirdetés

Számos tanulmány és kötet kereste már a választ arra a kérdésre, hogy ki volt a gesztaíró Anonymus, sőt van már kötet, amely e kutatás történetét tárgyalja. Horváth Gábor történész, főiskolai tanár ezen írások sorát gazdagítja, az eddigiektől eltérő megközelítéssel, amelyről így ír a bevezetőben: „A kutatás legtöbb esetben eddig a Gesta történeti, filológiai és irodalmi elemzésével foglalkozott, jelen dolgozat megközelítése szemléletében más. A mű megértéséhez a kor lelkiségéből, teológiai gondolkodásából indultam ki.”

A szerző alapos teológiai felkészültséggel a kor vallási gondolkodását veszi iránymutatónak, és azt a személyt keresi, aki az akkori ismert szereplők közül megírhatta a művet. A kutatás során el is jut a már korábban is emlegetett Kalán pécsi püspökhöz, és a saját elemzéseit az idevágó szakirodalom alapos elemzésével kiegészítve arra jut, hogy a püspök szerzősége erősen valószínűsíthető. A kötet külön erénye az alapos irodalomjegyzék, jegyzet­apparátus és forrásmelléklet.

Korábban írtuk