Hirdetés

A nemzetközi folklorisztika eddigi legnagyszabásúbb monográfiája, az Erdélyi magyar hiedelemmonda-katalógus típus- és motívumindex formájában, hatalmas adatbázisra támaszkodva az európai kultúrkör egyik leggazdagabb és legváltozatosabb mondavilágába nyújt betekintést. A kézikönyv négy kötete a magyar népi kultúra archaikus rétegét képviselő Erdély unikális kulturális öröksége: hosszú generációk teremtő képzeletvilágát őrzi, azt a hiedelemrendszert, amely elbeszélő formába szerveződve számos esetben népköltészeti alkotássá lényegült. Hihetetlenül gazdag hagyomány kincsestára tehát a gyűjtemény, többek között a természetfeletti jelenségektől (sors és végzet, túlvilágjárás stb.) a magyar hiedelemvilág szereplőin, ördögökön, lidérceken vagy az őstörténeti tradícióként is értelmezhető óriás- és tündérhagyománykör alakjain át a mágikus erejű emberek, tárgyak, mitikus állatok, valamint a mindennapi mágia terjedelmes szöveganyagáig, azok tudományos segédanyagáig és elméleti szintéziséig ível. A köteteknek a néprajzin kívül történeti, irodalom- és művelődéstörténeti, nyelvészeti vonatkozása is bőven akad, így más tudományterület művelőinek érdeklődésére is számot tarthat. Nem beszélve arról, hogy nemzetközi viszonylatban is az egységes magyar kulturális örökség megjelenítői.

Korábban írtuk