Hirdetés

Figyelemre méltó írás jelent meg a Demokrata 51–52. számában Bencsik Gábor tollából (Tanórák). Azzal a sürgető feladattal foglalkozik, amit a túlságosan nagy tanítási óraszámok kívánatos csökkentése jelentene. Megoldhatatlannak tűnik, hisz a csökkentést egyik tanár sem hajlandó a saját óraszámával kezdeni. Pedig megoldható lenne, ha módosítanák a jelenlegi oktatás alapját adó ismerethalmozó, szinte tudományra előkészítő célt. Amelynek következménye: az átlagos képességű fiatal képtelen befogadni a számára túlzott mennyiségű és bizonyára nem teljesen megértett tananyagot. Testi-lelki fejlődésében akadályozza a túl sok tanulás, mégis előfordul, hogy az elsőéves főiskolásnak még a hangosan olvasás is nehezen megy. A tudóselőképző szemléletet váltsa fel az életre előkészítő koncepció!

Az alapokat két elgondolás képezhetné. Az egyik Babits Mihály véleménye: a gimnázium feladata, hogy beszélni (ill. a kultúrában tájékozódni) és gondolkozni tanítson; a tudomány nem a serdülők dolga. E szempontból a két legfontosabb tárgy a matematika, illetve a magyar nyelv és irodalom. Ezek csak az iskolában sajátíthatók el, óraszámuk nem csökkenhet!

A másik: az életre felkészítő tárgyak elsőbbséget érdemelnek; más tárgyak a természettudományoktól a földrajz-történelemig minden szépségük ellenére mégsem olyan súlyúak az átlag életében, mint a már említett és a még említendő kettő.

Hogy mi a harmadik, negyedik tárgy, arról az oktatási hagyomány igazít el. A régmúltban az emberi élet szempontjából lényeges ismereteket főként a testi, egészségi tudnivalók jelentették. A testi nevelés háttérbe szorulásának eredménye: egyre zsúfoltabb kórházak, elsatnyuló fiatalok, gyermekkorban fellépő, régen elő sem forduló betegségek. Mindez indokolná egy, az egészségtannal ötvözött testnevelés tárgy bevezetését.

Végül a negyedik az erkölcsi nevelés. Hogy mi módon valósuljon meg, arra itt nincs hely, de lennének feltételei e tán mindegyik tárgynál fontosabbnak: a politika kiűzése az iskolából, illetve hogy a pedagógus visszakapja a fegyelmezés általa szükségesnek vélt eszközeit.

Korábban írtuk