Közleményt adott ki a Professzorok a Hazáért Civil Társaság a Közép-Európai Egyetem ügyében. A nyilatkozatot az alábbiakban teljes terjedelmében közöljük.

Fotó: MTI, archív, illusztráció

„A 2016-ban alakult, politikai párthoz nem kötődő Professzorok a Hazáért Civil Társaság egyik célja az, hogy »legfontosabb nemzeti sorskérdéseink megoldására javaslatokat dolgozzon ki, azokat hozza nyilvánosságra, és az intézményi megoldásokat juttassa el a politikai döntéshozókhoz.« E célkitűzésnek megfelelően a Társaság megvitatta a CEU/KEE körül kialakult helyzetet, s az alábbi állásfoglalást hozta:

A Társaság a felsőoktatást nem pártpolitikai, hanem az egyik legfontosabb, stratégiai nemzeti ügynek tekinti. Ennek megfelelően döntő jelentősége van annak a szempontnak, hogy a hazai egyetemek megfelelnek-e a magyarság érdekeit mindig és mindenhol, tudományos érvekkel védeni képes, magasan képzett, tehát európai látókörrel rendelkező értelmiség képzése feladatának.

A Társaság, elemezve a magyarországi felsőoktatás – azaz az állami-, az egyházi- és az egyéb fenntartású egyetemek – helyzetét, arra a következtetésre jutott, hogy sem az állami egyetemek, de főleg a Közép-Európai Egyetem nem látja el stratégiai fontosságú alapfeladatait. Az állami egyetemek társadalomtudományi karain újratermelődő módon még mindig ott vannak azon tanárok, akik számára a kereszténység és a magyarság alapértékei szitokszónak számítanak.

Ehhez a helyzethez illeszkedik a Közép-Európai Egyetem, ahol a baloldali világfölfogás két nagy, nemzetközi ideológiai irányzatának, a liberalizmusnak és a szocializmusnak nemcsak alapértékeit, hanem egyenesen túlhajtott, szélsőséges elfajulásait tanítják. Ez nem felel meg a magyar érdekeknek, de a legalapvetőbb általános emberi értékeknek sem. A KEE ennek megfelelően nem képviseli sem a magyar, sem a többi kelet- és közép-európai nép érdekeit sem, ahonnan hallgatóit toborozza. A KEE nem más, mint az emberellenes ideológiák terjesztésének (egyetemnek álcázott) terepe.

Gyakorlatilag ez a helyzet a Magyar Tudományos Akadémia társadalomtudományi részlegein is: ide szinte kizárólag liberális és szocialista (azaz baloldali) tudósok kerülhetnek. Sajnos hasonló a helyzet egyes, egyházi fönntartású egyetemeken is. Például a Károli Gáspárt Református Egyetem bölcsészkarán több mint ötven (!) tanár és óraadó adott ki a KEE-t támogató nyilatkozatot. A kialakult helyzet azt mutatja, hogy a KEE, valamint a hazai állami és egyházi fönntartású egyetemek tanári karai között az elmúlt két évtizedben komoly összefonódások alakultak ki. Ez pedig azt jelenti, hogy a közép- és kelet-európai társadalmak hagyományait fölbomlasztani akaró Kelet-Európai Egyetem behatolása a magyar egyetemekre erősen előrehaladott állapotban van.

E szempontoknak megfelelően a Professzorok a Hazáért Civil Társaság támogatja a magyar kormánynak a hazai felsőoktatás bizonyos átalakítását elvégezni akaró szándékát, valamint az ennek megfelelően elfogadott törvényét. A Társaság reméli, hogy a kormány ebben a stratégiai fontosságú ügyben végül – szembeszállva a nemzetközi nyomással – nem fogad el olyan tartalmú kompromisszumot, amely megváltoztatja eredeti szándékait. A Társaság annak a reményének is hangot ad, hogy a hazai felsőoktatás magyar érdekek szerinti átalakítása a következő időszakban folytatódik, és sor kerül az állami egyetemek és az MTA társadalomtudományi részlegei tartalmi kérdéseivel való szembenézésre is.

  • Prof. Dr. Magyari Beck István
  • Prof. Dr. Vass Csaba, Prof
  • Dr. Rockenbauer Antal
  • Prof. Dr. Tanka Endre
  • Raffay Ernő történész
  • Dr. Farkasinszky Tibor kandidátus
  • Molnár V. József néprajzkutató, író
  • Végvári József egyetemi tanár, író”

demokrata.hu