Múlt szombaton tartotta első ülését a Szövetség Kulturális Tagozatának Országos Tanácsa. Pálinkás József, a tagozat elnöke elmondta, a tanács megválasztotta küldötteit a márciusi Fidesz-kongresszusra, és megvitatták azt a nemzeti-kulturális stratégiát, melyről állásfoglalás is született. Az állásfoglalás sorra veszi a kultúra stratégiai kérdéseit, érinti többek között az anyanyelv, a közoktatás, a tudományos kutatás és a művészetpolitika témaköreit.

Pálinkás hangsúlyozta, hogy az állásfoglalás csak egy vázlat, és a tagozat szekcióinak feladata az egyes témakörök kidolgozása és tartalommal való megtöltése. Kijelentette, hogy az egyhangúlag elfogadott nyilatkozat megfelelő alapja lehet egy majdani kormányprogram kultúrával foglalkozó részének. Hoffmann Rózsa alelnök a nevelés és oktatás ügyéről szólva kifejtette, vissza kell adni a tradicionális nevelés rangját és vissza kell hozni azt a pedagógia gyakorlatot, amelyben a gyerekek jogai mellett a kötelességek is megfelelő hangsúlyt kapnak. Jankovics Marcell alelnök hangsúlyozta, hogy a szellem, a lélek és a test harmóniájának a kulturális stratégiában is tükröződnie kell, s a nevelés középpontjában a gyerek kell, hogy álljon.

Ennek kapcsán kitért a média – azon belül a televíziók – felelősségére is. A tanácskozás után, délután négy órakor kezdődött a gála. Talán a kishitűség, talán szervezési gondok okozták, hogy sokan be sem fértek a rendezvény színhelyéül választott ELTE TTK új épületegyüttesében lévő Harmóniaterembe. Úgy tűnt, mindenki hozott magával még egy embert.

A neves művészeket felvonultató, a Magyar Kultúra Napja alkalmából megrendezett eseményt elsőként Orbán Viktor üdvözölte. A Fidesz elnöke beszédében a nemzetstratégiai kérdések sorába emelte – a demográfiai gondok, a magyar középosztály problémái és a nemzeti függetlenség kérdésköre mellett – a kultúra és a magyar nyelv ügyét is. Hangsúlyozta, mára a szó világa is egyfajta tőzsdévé vált. – A bankárvilágban, amelyben élünk, nemcsak a pénzünk, hanem szavaink is hétről hétre kevesebbet érnek. Sőt, manapság az sem ritka, ha kiderül, hogy nincs mögöttük semmi, vagy éppen hogy a valóság elkendőzésére, az emberek megtévesztésére, megzavarására használják őket – fűzte hozzá a Fidesz elnöke.

Kiemelte, a föld mellett ma már a nyelvünk szinte az egyetlen nemzeti vagyon, amit még nem sikerült senkinek sem kiárusítani, legfeljebb csak leértékelni. Emlékeztetett rá, a második világháború után csak azok a nemzetek és népek tudtak felemelkedni, akik ragaszkodtak saját szavaikhoz, nyelvükhöz és kultúrájukhoz. Hangsúlyozta, nincs siker és nincs gazdasági felemelkedés a magyar nemzeti nyelv és kultúra megtartó ereje nélkül. Kitért arra, hogy a „legyengített kultúra” nem lesz elég erős, hogy a vállára vegye és átmentse a nemzetet utódainknak. Éppen ezért mutassuk meg – fogalmazott Orbán Viktor –, van a magyar kultúrában annyi erő, annyi ki nem apasztott, el nem herdált tartalék, amely képes visszaadni a szó értékét, és egy egészséges kultúra képes lesz egy országhatárok nélküli világban is megtartani, és újraegyesíteni a magyarságot.

Kányádi Sándor köszöntő szavai után impozáns és megrendítő műsort láthattunk-hallhattunk jeles művészeink előadásában az évezredes magyar kultúra gyöngyszemeiből. Az est további részében különböző helyszíneken zajlottak az események: míg az egyik teremben borkóstolót tartottak, a másikban Berecz András mesélt és énekeltette meg közönségét. Pitti Katalin a polgári erkölcsről és viselkedésformákról beszélt, míg Kerényi Imre és Philip a médiaegyensúlyról – illetve annak hiányáról – tartott jó hangulatú diskurzust a hallgatósággal. Pálinkás professzor zárszavában kiemelte, a mai este fényében úgy tűnik, mégis csak lesz erős kultúra, mely vállára veszi és átmenti a nemzetet utódainknak.