A moldvai csángómagyarság érdeke az összefogás. Összefogás nélkül ez az egyre csökkenő lélekszámú közösség nehezebben őrizheti meg gyökereit. Az összefogás feltétele pedig, hogy a döntéshozatalban mindenki részt vehessen a demokrácia szabályainak megfelelően.

A Moldvai Csángómagyarok Szövetségének 2009. évi tisztújító közgyűlésén április 26-án több százan, talán nem túlzás kijelenteni, hogy több mint fél ezren jelentek meg. Véleményt mondani és döntést hozni érkeztek. A pirkadattól alkonyatig dolgozó moldvai ember egy gyönyörű napsütéses ünnepnapot veszített el helyette.

A felületesen, gondatlanul szervezett 2009. április 26.-i sikertelen közgyűlés jelentős anyagi kiadásokkal járt, úgymint a helyiségbérlés, a tagok buszos utaztatásai, kommunikációs költségek, stb. Kérjük az erről szóló elszámolás közzétételét. Ezek a feleslegesen kiadott pénzek felesleges elköltése a magyar állam, illetve a keresztszülők és más szponzoroknak az oktatásra és működésre adott támogatásból történt, ami a jelenlegi Romániai és Magyarországi rossz gazdasági helyzetben különösen súlyos veszteség és nem valószínű, hogy pótolható külső forrásokból.

Az elnökség kudarcot vallott, a veszteségek azonban minden csángót érintenek.

Egy újabb – az áprilisi szervezéshez hasonló – sajnálatos esemény elkerülése érdekében felhívjuk a tisztelt elnökséget, hogy gondoskodjanak minden MCSMSZ tag értesítéséről a megismételt tisztújító közgyűlés időpontját és helyét illetően, tájékoztassák a szervezet tagjait a tervezett napirendi pontokhoz kapcsolódó tervezetekről, amik elengedhetetlenek felelős döntések meghozatalához, biztosítsák minden hozzászólónak a lehetőséget ahhoz, hogy álláspontját méltósággal kifejthesse: gondoskodjanak a megfelelő technikai feltételekről.

A Moldvai Csángómagyarok Szövetségének vezetősége úgy döntött, hogy 2009. június 14. napjára hívja össze a megismételt tisztújító közgyűlést.

Az előzmények ismeretében tisztelettel kérjük a nagyra becsült oktatókat, tanárokat, hogy segítőkészségüket az összefogás, az együttműködés szolgálatába állítsák.

Kérjük az MCSMSZ vezetőségét, hogy rendezzék a szövetség mulasztásait: helyezzék át a szervezet székhelyét Bákóba, és jegyezzék be az elnök személyét a bíróságon!

Kérjük támogatóinkat, határolódjanak el azoktól, a külső személyektől, akik támogatói köntösbe bújva – és ezzel a tisztességes, jó szándékú támogatókat is nem óhajtott helyzetbe hozva – erősítik az MCSMSZ-ben folyó összekülönbözéseket. Kérjük – akár jelenlétükkel is – támogatásukat ahhoz, hogy június 14-én egy tisztességesen és etikusan végigvezetett közgyűlésen válasszuk meg a szervezet vezetőségét, és döntsünk a szervezetben tervezett változtatásokról.

Történelmi időket élünk, történelmi a felelősségünk: új alapokat fektetünk. Viselkedjünk és cselekedjünk úgy, hogy utódaink büszkén emlékezzenek meg a Moldvai csángómagyar elődjeikről, vagyis a Mi újkori újjászületésünkről.

1. Tímpu Ferenc Budapest- Diószén

2. Istok György Klézse

3. Bilibok Jenő Pusztina – Budapest,

4. Bogdan Tibor Magyarfalu – Budapest

5. Gyurka Valentin Külsörekecsin

6. Istok Angela Klézse

7. Istok Pali Klézse – Budapest

8. Benke Paulina Somoska

9. Barnat Adrian Pusztina

10. Bogdán – Gitu Klára Magyarfalu

11. dr.Kotyis Mihály Somoska

12. Maties Monika Pusztina – Budapest

13. Benke Pavel Somoska

14. Nisztor Demeter Pusztina

15. id. Istok Pável Klézse

16. Barnat Simona Pusztina

17. Trunchi Péter Külsörekecsin – Nagyenyed

18. Petrás Robert Diószen – Pomáz

19. Róka Szilvia Trunk

20. Szőcs Anna Budapest – Pusztina

21. Szarka Felicia Kűlsőrekecsin

22. Timpu Sztelián Budapest – Diószén

23. Benke Gratzy Somoska – Gyöngyös

24. Tímpu Krisztián Budapest- Diószén

25. Istok Bálint Klézse

26. Demse Márton Klézse – Budapest

27. Fociorus Cristian Pusztina