A népi gyógyászatban Szent Antal tüze néven említik az orbáncot és minden kísértést, ami a gonosztól származik. A Szent Antal tüze ellen megszentelt T alakú kereszttel védekeznek, innen ered az „antalkereszt” (egyiptomi kereszt) elnevezés.

Kedves női név a Piroska; eredeti alakja Prisca. Egy római nemesember lánya volt, akit Claudius császár bálványimádásra alkart kényszeríteni. Prisca ezt megtagadta, ezért lefejezték. Emlékére templomot alapítottak a római Aventinus-hegyen. Tisztelete hazánkban azután mélyült el, hogy Szent László királyunk lányát Piroskára keresztelték. A néphit szerint aki piros kendőt köt Piroska napján a nyakába, még abban az évben férjhez megy. Időjósló nap is január 18-a: „Ha Piroska napján fagy, negyven napig el nem hagy.”

A magyar szentek sorában kivételes tiszteletnek örvend IV. Béla királyunk lánya, Szent Margit; ünnepe 18-a. A tatárjárás idején Béla király Istennek ajánlotta hetedik gyermekét, aki tízévesen került a Nyulak szigetén (Margit-sziget) épített domonkos kolostorba, ahol fiatalon hunyt el. Élete sok írót megihletett. Gárdonyi: Isten rabjai; Krúdy: Szent Margit; Kodolányi: Boldog Margit. A szőlősgazdák Vince napján – január 22-e – figyelik az időjárást. „Ha fénylik Vince, tele lesz a pince” – tartja a népi rigmus. A vincézés sokfelé szokás. Pincéről pincére járnak, áldomást isznak. Pécsett vesszőt vágnak, és a szobában kirügyeztetik, ebből következtetnek a termésre. „Vincevessző” vágása Egerben is szokás.

Nem véletlen, hogy január végén szinte minden jeles napon időjóslások hangzanak el, hiszen már nagyon várják a tél végét. Nevezetes nap Pál apostol ünnepe, az úgynevezett pálfordulás. A Bibliából ismert Saul története, aki tűzzel-vassal irtotta a keresztényeket, majd egy égi jel hatására megtért és fölvette a Pál nevet. Pálfordulás napja január 25-e. A népi mondás szerint: „Pálnak fordulása, fél tél elmúlása”. Békésben szokás a pálpogácsa sütése. A család tagjai egy-egy pogácsába libatollat tűznek, akié megperzselődik, az még abban az évben meghal. Szeged környékén a ludak fenekét piszkálják meg, hogy jól tojjanak.