Nemzetközi évek 2019-ben az MTVA Sajtóadatbankjának összeállításában: 

Fotó: shutterstock.com, illusztráció

Fotó: shutterstock.com, illusztráció

AZ ŐSHONOS NYELVEK NEMZETKÖZI ÉVE – Az ENSZ Közgyűlése 2016-ban nyilvánította 2019-et az őslakos népek nyelve nemzetközi évének, és arra kérte az Egyesült Nemzetek Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezetét (UNESCO), hogy ennek koordinálásában vezető szerepet töltsön be. Az UNESCO a kormányokkal, az őslakosok szervezeteivel, a kutatókkal és más érdekelt felekkel együttműködve kidolgozott cselekvési terve meghatározza a nemzetközi év célkitűzéseinek elérését. Állásfoglalásban az ENSZ hangsúlyozza, hogy erősíteni kell az ENSZ-tagállamok elkötelezettségét az őslakos népek jogainak népszerűsítésére és védelmére a nemzeti, regionális és nemzetközi fejlesztési politikákban és programokban. E nemzetközi év fő célja, hogy felhívja a figyelmet az őshonos nyelvek kritikus veszélyeztetettségére, a további lépések megtételének fontosságára megőrzésük, újjáélesztésük és népszerűsítésük érdekében nemzeti és nemzetközi szinten. Jelenleg mintegy hat-hétezer nyelvet beszélnek a Földön, s körülbelül egyharmaduk veszélyeztetett, sőt a tendenciák folytatódása esetén felük nem éri meg a századfordulót. A közösségek számára a nyelv fennmaradása a kulturális azonosságtudatuk, értékeik és örökségük megőrzésével egyenlő, egy-egy nyelv kihalásával bolygónk is veszít sokféleségéből. (Augusztus 9-e a világ őslakosainak nemzetközi napja 1995 óta.)

A PERIÓDUSOS RENDSZER NEMZETKÖZI ÉVE – Az ENSZ Közgyűlése és az UNESCO több nemzetközi tudományos szervezet kezdeményezésére azért határozott megtartásáról, mert 2019-ben lesz 150. évfordulója annak, hogy az orosz Dmitrij Mengyelejev felfedezte a kémiai elemek periódusos rendszerét. Mengyelejev elsőként vette észre, hogy ha az elemeket növekvő atomsúly szerint rendezzük, a táblázat a fizikai-kémiai jellemzők periodikusságát mutatja. A rendszer logikája alapján meg merte változtatni az egyes elemek sorrendjét, az akkor ismert 63 elem mellett üres helyeket hagyott, sőt még az oda illő új elemek tulajdonságait is megjósolta, amihez nem kevés bátorságra volt szükség. A periódusos rendszer nemcsak a kémia, hanem a fizika és a biológia terén is rendkívül jelentős, egyedülálló eszköz, amely lehetővé teszi, hogy „megjósolják” új elemek megjelenését és tulajdonságait. A rendszer a 2016-ban felfedezett 118-as rendszámú oganesszonnal nem feltétlenül vált befejezetté, továbbra is folynak a kutatások az újabb elemek felfedezésére.