A német pap felháborodva olvasta a híreket az interneten. „Templomokat bontanak le, hogy szénbányákat nyithassanak. A külügyminiszter Münsterben kivitette az évszázados keresztet a tárgyalóteremből. Az újjáépített berlini palota falán le akarják takarni IV. Vilmos porosz király jelmondatát, a Jézus dicsőségéről szóló bibliai idézetet. Az aacheni püspök szerint az azonos neműek egymás iránti vonzalma az emberi szexualitás egyik változata.”

Hirdetés

Maga elé húzta a klaviatúrát, verni kezdte a billentyűket. A kész szöveget kinyomtatta, lesietett a lépcsőn, kilépett a wittenbergi utcára, elrohant a vártemplomhoz, és kapujára kiszegezte a papírlapot az alábbi pontokkal:

– A Zöldek elmebetegek.

– Az ateizmus szerint minden csak véletlen a világban, így nincs erkölcs, nincs jövő. Lehet-e élni ezek nélkül?

– Ha valahol vákuum keletkezik, oda valami be fog nyomulni. Ha a Nyugat többé nem hisz Istenben, akkor az iszlám tölti be az űrt.

– Ha egy kultúra, egy nemzet szembefordul saját magával, az el fog pusztulni. Az öngyűlölet az öngyilkosság előszobája; ez a legnagyobb bűn, mert egyszerre pusztítja az életet, az ösztönöket és a normalitást.

– Ha egy közösség más kultúrájú idegeneket enged be, akiktől nem várja el a hasonulást, felszámolja saját kultúráját.

– Az apa férfi, az anya nő. Amelyik nemzet ezt kétségbe vonja, ki fog halni.

– A szocdemek is elmebetegek.

– Disznóság, ahogy a magyarokkal viselkedünk azok után, hogy nekik köszönhetjük a berlini fal leomlását.

– A CDU-t is elmebetegek alkotják.

– Hol zsarnokság van, ott zsarnokság van.

– Gyáva népnek nincs hazája.

A kiáltványt többen is elolvasták. Először félve körülsandítottak, és ha úgy érezték, nem látják őket, bólogattak. Ekkor arra jött a gondolatrendőrség helyi alkalmazottja. Rápillantott a lapra, dühödten letépte, darabokra szaggatta, a földre dobta, ugrált rajta, végül megette.

– Micsoda felháborító, antidemokratikus, szélsőséges, inkorrekt, hazug iromány! Még hogy elmebeteg! Még hogy zsarnokság!

Korábban írtuk