– Az irányelv célkitűzései alapvetőek, hiszen amikor az Unió területén a polgárok szabadon közlekedhetnek és letelepedhetnek, rendkívül fontos, hogy meg tudja érteni és értetni magát egy olyan nehéz helyzetben, mint egy büntetőeljárás megindulása – emelte ki Gál Kinga tegnap esti felszólalásában. – A Stockholmi Program keretein belül kibontakozó ezen kezdeményezés egyike azoknak, amelyek konkrétummal töltik meg az Európai Unió alapvető célkitűzéseit. Ezáltal tud az uniós jog, a közösségi erőfeszítés a polgárok hétköznapjainak részévé válni – emlékeztetett a néppárti politikus. Gál Kinga – az Európai Unió Európa Tanács Emberi Jogi Egyezményéhez való csatlakozásának egyik jelentéstevőjeként – beszédében külön hangsúlyozta annak fontosságát, hogy az Alapjogi Charta és az Európa Tanács Emberi Jogi Egyezményének vonatkozó paragrafusainak bevonták a jogszabálytervezetbe.

Bár az indítvány nem tartalmaz konkrét rendelkezéseket a tagországokban élő nemzeti kisebbségek anyanyelvhasználatával kapcsolatban, Gál Kinga azonban mégis a tervezetnek ezzel a kérdéssel kapcsolatos vonatkozásaira hívta fel leghangsúlyosabban a figyelmet.

– Ez a fontos jogszabályi előrelépés arra kellene sarkalja a tagországokat, hogy ez az elv érvényesüljön azon saját állampolgárai esetében is, akik egy nemzeti kisebbség nyelvén beszélnek. Az uniós koherencia megkívánja, hogy a közösségi jog átültetése kiegészüljön a tagállami hatáskörbe tartozó – kisebbségi nyelvhasználatot érintő – szabályozásokkal is – zárta felszólalását Gál Kinga fideszes európai parlamenti képviselő.

* * *

Ez az első olyan tagállami kezdeményezés alapján született javaslat, amelyet a Lisszaboni Szerződés életbe lépése óta rendes jogalkotási eljárásban tárgyalnak az európai intézmények. Az irányelv tagállami átültetése után az Unió polgárainak joguk lesz a tolmácsoláshoz és fordításhoz, ha büntetőeljárás alá vonják őket az EU valamelyik tagállamában. A segítség a gyanúsítás tényének közlésétől egészen az eljárás végéig járna, az adott tagállam költségén. A tervezetről az EP plenáris ülése szerdán szavaz.